Zwembaden in Zevenaar

Toen de gemeente Zevenaar indertijd het gemeentelijk waterleidingbedrijf verkocht aan de te Doetinchem gevestigde Waterleidingmaatschappij Oostelijk Gelderland, besloot de gemeente de vrijkomende gelden een bestemming te geven waar de gehele bevolking van zou kunnen profiteren. In 1966 werd toen het overdekt instructiebad Bommersheuf in combinatie met een gymnastieklokaal gebouwd. De Nederlandse Heidemij werkte de plannen uit van de ongeveer 923.000 gulden kostende accommodatie. Van het instructiebad werd druk gebruik gemaakt; in 1968 bijvoorbeeld werd aan 900 kinderen zwemles gegeven en uit buurtgemeenten kwamen wekelijks ongeveer 550 kinderen. Ook de volwassenen vonden hun weg naar Bommersheuf. Veertien jaar na het gereedkomen van het subtropisch zwem- en sportbad Lentebad, werd Bommersheuf in 1988 tot een theater verbouwd en in 2006 vond er een renovatie plaats waarbij theater Bommersheuf werd samengevoegd met de Liemerse Muziekschool onder de naam Musiater.

Het overdekte Lentebad werd op 30 november 1974 geopend door wethouder H.A. van Maldegem. Het bad is gesitueerd op de hoek van de Ringbaan Noord en Lentemorgen. Naast het instructiebad Bommersheuf was een groot subtropisch zwem- en sportbad gewenst. Toen eind november 1974 het bad in gebruik werd genomen, kregen Simone Wilbers en Theo Brandts, de bedenkers van de naam Lentebad, een gratis toegangsbewijs dat geldig was tot het einde van het seizoen. Met het ophalen van de skippybal met hieraan gebonden het woord Lentebad, werd de accommodatie officieel voor geopend verklaard. Op de tijden, dat het publiek vrij kan zwemmen, is het bad met eenvoudige hulpmiddelen om te toveren in een natte speeltuin, opdat de zwemmers zich ook op een andere manier kunnen vermaken dan alleen maar met baantjestrekken.

Natuurbad Het Kwartier met zonne- en speelweiden gelegen aan de Kwartiersedijk te Babberich werd in april 1965 op initiatief van de paters Capucijnen, die in de periode 1885-1967 in Babberich werkzaam waren, als natuurbad ingericht. De “waoy van Kruutwagen” kreeg toen de fraaie Italiaanse naam Rivo Torto dat krom water betekent; naar de slingerende gracht die vanaf de Krakau-waai om het Babberichsebos kronkelt. Door wisseling van eigenaar veranderde het natuurbad Rivo Torto in 1993 van naam en heet in het vervolg Natuurbad Het Kwartier.

Met behulp van archivalia en kaarten kon worden vastgesteld dat de dijkdoorbraakkolk de Breuly aan de Ooysedijk reeds in 1599 bekend was en thans Openlucht- en Natuurbad De Breuly wordt genoemd. In oktober 1952 kreeg de kolk officieel van gemeentewege de bestemming van natuurbad.

En sinds 1 januari 2005 valt het enige honderden hectare grote openluchtrecreatiegebied Rhederlaag onder de gemeente Zevenaar. Het is gelegen bij Giesbeek en Lathum aan weerskanten van een afgesneden IJsselbocht toen de IJssel verlegd werd om de scheepvaartroute te verkorten. Het mede door zandwinning ontstane watersportgebied staat bekend om de goede zwemwaterkwaliteit en de vele stranden zijn voorzien van sanitaire voorzieningen.

Zie ook: “Dijkdoorbraken en De Breuly” en “Rhederlaaggebied” (voormalige gemeente Angerlo)

Zwembaden in Zevenaar Zwembaden in Zevenaar

Bronnen

  • H.J.J.D. Visscher, Babberich een levendig kerkdorp in de Liemers (Zevenaar, 1980)
  • Stichting Streekbelangen Oostelijk Gelderland (SSOG Nieuws nr. 3) (Doetinchem, 1966)
  • J.W. van Petersen, De Waterplaag (Zutphen, 1978)
  • J.J.H. Cornielje, Het Rhederlaag, Een creatie, Bestuur en beleid in verscheidenheid (Wijchen, 1997)