Inzage archief Doesburg

In onderstaande lijst zijn, naast openbare archieven die ter inzage zijn, ook archieven opgenomen die zich bevinden bij het streekarchivariaat, maar die nog niet (of deels) ter inzage zijn. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld door beperkingen op de openbaarheid i.v.m. privacy en gevoelige informatie, materiële staat van de stukken of het zijn archieven die nog in bewerking zijn. Voor sommige archieven is voor inzage toestemming van derden nodig (bijvoorbeeld een bestuur van een vereniging) of zijn de stukken pas openbaar na (bijvoorbeeld) 50 jaar.

Twijfelt u over de openbaarheid van een bepaald stuk of vraagt u zich af of iets wel of niet ter inzage is? Neem voorafgaand aan een bezoek eerst contact met ons op via sald@freeler.nl.

Gemeentelijke archieven Doesburg

Archiefnummer Omschrijving Periode Toegangen Omvang (meter) Inzage
48 Oud Archief Doesburg 1230-1811 Inleiding
Inventaris
Regestenlijst
Militairen

Stadsrekeningen
Gasthuis
113 Ja
50 Nieuw Archief Doesburg 1811-1935 Inventaris 143 Ja
276 Secretariearchief Doesburg 1936-1990 Inleiding
Inventaris
110 Ja
Kadaster gemeente Doesburg 1832-1897 Inventaris (p. 20)
52 Dienst Gemeentewerken Doesburg 1908-1972 Inventaris 4,5 Ja
53 Luchtbeschermingsdienst Doesburg 1934-1945 Inventaris 2 dozen Ja
54 Bescherming Bevolking Doesburg 1936-1966 Inventaris 2 Ja
55 Administratie van de havenmeester te Doesburg 1943-1949 Inventaris Ja
56 Afdeling Belastingen kantoor Doesburg 1812-1940 Inventaris 3 Ja
186 Restauratie Stadhuis Doesburg 1938-1940 Inventaris 1 doos Ja
277 Monumenten Inventarisatie Project 1990 Inventaris 3 dozen Ja

Kerkarchieven Doesburg

Archiefnummer Omschrijving Periode Toegangen Omvang (meter) Inzage
3 Nederlands Hervormde gemeente Doesburg 1614-2006 Inventaris 23 Nee (overleg)
6 Ring Doesburg van de Nederlandse Hervormde Kerk 1816-1950 Inventaris 2 dozen Ja
8 Evangelisch Lutherse gemeente Doesburg 1735-1985 Inventaris 3 Ja
9 Hervormde Gereformeerde Kerk Doesburg 1887-1997 Inventaris 8 Ja
12 Remonstrantse Gemeente Doesburg 1871-2017 8
14 Restauratie Martinikerk Doesburg 1949-1971 Inventaris 3 Ja
20 Parochie Sint-Martinus Doesburg 1672-1979 Inventaris 9,5 Nee (overleg)
21 Christelijk Gereformeerde Kerk Doesburg 1858-1999 5,5

Particuliere en overige archieven Doesburg

Archiefnummer Omschrijving Periode Toegangen Omvang (meter) Inzage
11 Zondagsschool Martinikerk 1848-1969  – 1  –
17 Stichting Tafeltje-dek-je, Doesburg 1978-2006 Inventaris 2 dozen Ja
43 Departement Doesburg van de Maatschappij tot nut van ‘t algemeen (in bewerking) 1809-1972 Inventaris Ja
45 Stichting Doesburgse Muziekcultuur 1968-2008 Inventaris 2 dozen Ja
60 Vogelwerkgroep van de Vereniging Stad en Ambt Doesborgh 1974-2016 Inventaris 4 dozen Ja
62 Vereniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs te Doesburg 1861-1996 Inventaris 7 Ja
65 Winterhulp Doesburg 1940-1942 Inventaris 3 dozen Ja
74 Doesborghs Schaakgenootschap 1873-1975 Inventaris 0,5 Ja
76 Stichting Openbare Bibliotheek Doesburg 1970-1993 Inventaris 0,5 Ja
79 R.K. Kerkkoor Sint Caecilia te Doesburg 1934-1991 Inventaris 3 dozen Ja
81 Nederlandse Christelijke Vrouwenbond afdeling Doesburg 1937-1987 Inventaris 2 dozen Ja
83 IJsvereniging Doesburg 1917-1966 Inventaris 2 dozen Ja
84 Jeugd Natuurwacht Doesburg 1958-1984 Inventaris 1 doos Ja
85 Algemene Nederlandse Bouwbedrijfsbond afdeling Doesburg 1895-1998 Inventaris 2 dozen Ja
86 Cantorij Martinikerk te Doesburg 1935-2005 Inventaris 0,5 Ja
87 Avondtekenschool Doesburg 1895-1963 Inventaris 0,5 Ja
88 Handelsavondschool Doesburg 1919-1970 Inventaris 1 Ja
89 Ambachtsschool – technische school Doesburg 1895-1963 Inventaris 7 Ja
91 Commissie tot wering van schoolverzuim Doesburg 1933-1968 Inventaris 1 doos Ja
93 Jeugdzangvereniging De Martiniklokjes Doesburg 1967-1987 Inventaris 3 dozen Ja
101 Openbare Mavo Doesburg 1874-1987 Inventaris 1,5 Ja
105 Firma B.J. Claus en Zonen Aannemersbedrijf Doesburg 1914-1955 Inventaris 1 Ja
110 V.V.V. Doesburg 1957-2002 Inventaris 2 Ja
117 Familie de Brueys Tack 1763-1958 Inventaris 1 doos Ja
118 Sint Vincentiusvereniging te Doesburg 1855-1957 Inventaris 1 Ja
119 Kegelclub E.D.D.A. Doesburg 1930-1980 Inventaris 2 dozen Ja
121 R.K. Bouwvakarbeidersbond St. Joseph Doesburg 1918-1971 Inventaris 2 omslagen Ja
122 Kruisvereniging Het Wit-Gele Kruis Doesburg 1939-1991 Inventaris 2 Ja
125 Ziekenfonds Help U Zelven Doesburg 1876-1955 Inventaris 1 doos Ja
132 Werkliedenvereniging Sint Joseph Doesburg 1917-1931 Inventaris 1 omslag Ja
133 Sociëteit De Harmonie Doesburg 1839-2004 Inventaris 2 Ja
134 Sociëteit De Rollende Harmonie Doesburg 1839-1876 Inventaris 1,5 doos Ja
135 Concert en Casino Doesburg 1848-1877 Inventaris  0,5 doos Ja
137 Gymnastiekvereniging T.H.O.R. 1905-1955 Inventaris 2 dozen Ja
140 Gymnastiekvereniging Eendracht Doesburg 1940-1970 Inventaris 0,5 Ja
142 Gymnastiekvereniging Kikav Agilitas Doesburg 1940-1967 Inventaris 0,5 doos Ja
146 Stichting De Doesburgse Stadsmolen 1985-2017 Inventaris 1 doos Ja
148 Doesburgse Marktvereniging 1936-1968 Inventaris 1 Ja
149 Kegelvereniging V O G Doesburg 1946-2001 Inventaris 1 doos Ja
151 Aquariumvereniging Aquado Doesburg 1970-1979 Inventaris 1 doos Ja
154 Stad en Ambt Doesburg 1943-2013 Inventaris  1 Ja
156 Lem(m) 1820-1988 Inventaris 2 dozen Ja
162 Leesgezelschap Tot Nut en Vermaak Doesburg 1808-1965 Inventaris 0,5 Ja
164 Dominee van Dalfsen 1909-2000 Inventaris 1 doos Nee (overleg)
165 Familie van der Boon 1731-1941 Inventaris 1 doos Ja
166 J.L.G. Gregory 1642-1908 Inventaris 1 doos Ja
168 mr. J.G. Luyken 1687-1815 Inventaris 1 doos Ja
170 Van den Bold & Zoon 1913-1938 Inventaris 1 doos Ja
171 H.B. Wermers Doesburg 1931-1987 Inventaris 1 doos Nee (overleg)
173 J.F.A. Modderman 1930-1971 Inventaris 1 doos Ja
190 Scheepsjournalen Wembrich van Berchem 1631-1938 Inventaris 1 doos Ja
205 Ubbink 1893-1998 Inventaris 9 Ja
207 Aannemer J. Bolsenbroek 1865-1992 Inventaris 2,5 Ja
208 Rotaryclub Doesburg 1994-1998 Inventaris 1 doos Nee (overleg)
209 Architect J. Vervoort 1911-1993 Inventaris 8 Ja
252 L.A. van Hagen 1895-1945 Inventaris 1 doos Ja
277 Monumenten Inventarisatie Project (M.I.P.) Doesburg 1990 Inventaris 3 dozen Ja
303 Jacob d’Ailly, geneesheer te Doesburg 1888-1955 Inventaris 1 doos Ja
304 Familie en slagerij Snijders 1892-1984 Inventaris 1 doos Ja
308 Doesburgse Handbalvereniging 1980-1993 Inventaris 1 doos Ja