Gezinsbladen Zevenaar

Door Walter Zondervan, de eerste streekarchivaris van onze archiefdienst, werden m.b.v. de DTB boeken in het Gelders Archief zogenaamde gezinsbladen samengesteld. De basis was meestal de huwelijksdatum. Daarna werden alle gegevens die hij van dit echtpaar kon vinden op hun blad ingevuld. Niet alleen de standaardgegevens, zoals hun doop- of geboortedatum, huwelijksdatum en datum van begraven of overlijden, maar ook hun kinderen, andere huwelijken, hun ouders en zelfs, indien van toepassing, wanneer ze burger van de stad werden. Ook de gegevens uit de voluntaire protocollen (vrijwillige rechtspraak, denk hierbij aan boedelscheidingen, testamenten, magescheid etc.) werden vermeld. Kortom, soms kan men heel veel gegevens van een gezin vinden.

Deze gezinsbladen zijn uniek in hun soort en kunnen een waardevolle bron zijn voor uw onderzoek.

Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar.
Tel: 0316-595111.
Geopend op dinsdag van 9.00-12.30 uur en 13.30-16.30 uur. (Tevens archieven van de voormalige gemeenten Angerlo en Rijnwaarden)