Liemers Volkslied

Het blad De Liemers, 09-08-1947

Uitslag Prijsvraag Liemers Volkslied

Het Werk-Comité mocht vijf inzendingen ontvangen. Een door haar aangezochte jury bekroonde het lied van Mej. E.M.G. Heemskerk te Wehl. De dichteres is tevens de componiste van de muziek. Het nieuwe Liemerse Volkslied zal in de komende weken met duizenden exemplaren worden verspreid en op de a.s. Katholiekendag gezongen.

Liemers Volkslied

1. Wij houden van ons Liemersland, Zijn velden en zijn
2. Ons Liemersland een pronkjuweel, Gevangen tussen
dreven, Zijn heuvel, bos en heidekant, Zijn
stroman, Een schoon geschenk uit Godes-hand, Zo
korenveld en weideland, Daar is het goed te
gul bepereld en beplant, Met bloemen en met
leven; Wij minnen het en zijn het trouw, Wat
bomen, Waar her en dar een spits verrijst, Die
ook de toekomst brengen zou, Ons Liemers land.
onze blik naar boven wijst, Ons Liemers land.
3. Ons Liemersland, waar ‘t oud geloof
De eeuwen reeds trotseerde,
Waar ‘t volk, gehecht aan eigen haard,
De oude zeden heeft bewaard
En ‘t goed steeds triomfeerde,
Daar voelt het volk zich vroom en sterk,
Daar blijft het trouw aan Vorst en Kerk,
In ‘t Liemersland.

Tekst en muziek van E.M.G. Heemskerk