Bevolkingsregisters Zevenaar

Let op: Helaas werkt de index op de bevolkingsregisters op de website van het Streekarchivariaat op dit moment niet correct. Wij proberen dit zo spoedig mogelijk op te lossen. Wel kunt u terecht op onze studiezaal.

U zult er rekening mee moeten houden dat de index in sommige gevallen andere gegevens oplevert dan die bijvoorbeeld in de Burgerlijke Stand te vinden zijn. Het is bekend dat in de beginjaren de bevolkingsregisters niet nauwkeurig werden bijgehouden.

Met name de eerste delen van het bevolkingsregister zijn niet uniform en consequent bijgehouden. Zo zult u bij sommige personen geen of slechts een gedeeltelijk geboortedatum aantreffen. Daar waar in de registers alleen 1870 vermeld wordt, hebben wij om technische redenen er 01.01 voor geplaatst.
Ook heeft men in plaats van de geboortedatum soms alleen de leeftijd vermeld. Met behulp van de onderstaande lijst kunt u zien in welke periode een bepaald register in gebruik was. Zo is de leeftijd of geboortedatum nog bij benadering te herleiden.

Helaas is het eerste deel niet compleet bewaard gebleven.

Let op: achternamen met voorvoegsels d’ of ‘t (bijv. Ancona, d’ en Haaff, van ‘t) zijn in de index opgenomen in de vorm van d en (dus bijv. Ancona, d en Haaff, van t). Bij het zoeken kunt u overigens het beste geen voorvoegsels invoeren.