Koning en Grondwet

“Nieuws en Advertentieblad voor Doesborgh en Omstreken en de Graafschap Zutphen.”
Weekblad dat elke zaterdag verschijnt, uitgegeven door Uitgeverij Becking.

Op 28 november 1860 bracht de Doesburgse uitgever Willem Becking (geboren 1830) in samenwerking met de Zutphense boekhandelaar J. Schoonman een nieuw weekblad uit, getiteld “Koning en Grondwet. Nieuws- en Advertentieblad voor de Graafschap Zutphen”. Zoals de naam doet vermoeden was het een krant dat zich baseerde op de liberale staatkundige beginselen. Hoewel ze bleef pretenderen een nieuws- en advertentieblad voor de gehele Graafschap te zijn, was het toch voornamelijk een Doesburgse krant. De naam van mede-uitgever Schoonman verdwijnt ook eind 1868 uit de kop van het blad.
Na het overlijden van Willem Becking zette met ingang van 23 september 1876 diens zoon H.G.J. Becking het blad op de oude voet voort. Vanaf oktober 1892 kwam het blad tweemaal per week uit en vanaf 14 januari 1893 werd het herdoopt in Doesburgsche Courant.
In december 1918 deelde de uitgever Becking aan zijn lezers mede dat hij het blad en de boekdrukkerij had overgedaan aan zijn collega Hendrik Germs. Deze nieuwe uitgever voegde het blad samen met zijn eigen krant “Doesburg en Omstreken” onder de nieuwe naam “Doesburgsche Courant en Nieuwe Doesburgsche Courant. Het werd weer een weekblad en kostte 70 cent per kwartaal, per post 75 ct.

1865
1876
1882
1883