Inzage archief Zevenaar

In onderstaande lijst zijn, naast openbare archieven die ter inzage zijn, ook archieven opgenomen die zich bevinden bij het streekarchivariaat, maar die nog niet (of deels) ter inzage zijn. Dit kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld door beperkingen op de openbaarheid i.v.m. privacy en gevoelige informatie, materiële staat van de stukken of het zijn archieven die nog in bewerking zijn. Voor sommige archieven is voor inzage toestemming van derden nodig (bijvoorbeeld een bestuur van een vereniging) of zijn de stukken pas openbaar na (bijvoorbeeld) 50 jaar.

Twijfelt u over de openbaarheid van een bepaald stuk of vraagt u zich af of iets wel of niet ter inzage is? Neem voorafgaand aan een bezoek eerst contact met ons op via sald@freeler.nl.

Gemeentelijke archieven Zevenaar

Archiefnummer Omschrijving Periode Toegangen Omvang (meter) Inzage
2033 Oud Archief Zevenaar en Ambt Liemers 1501-1816 Inventaris 27 Ja
2034 Nieuw Archief Zevenaar 1816-1946 Inventaris 44 Ja
2057 Kadaster gemeente Zevenaar en Oud-Zevenaar 1832-1970 Inventaris 7,5 Ja
2008 Gemeentepolitie Zevenaar 1975-1992 1 Nee

Kerkarchieven Zevenaar

Archiefnummer Omschrijving Periode Toegangen Omvang (meter) Inzage
2001 Parochie Maria Koningin te Zevenaar 1 Ja
2003 Parochie Sint Andreas te Zevenaar 1470-1959 Inventaris 13,5 Ja
2013 Nederlands Hervormde Gemeente Zevenaar 1561-2004 16
2052 Parochie Sint Martinus Oud-Zevenaar 1520-2017 Inventaris 6,5 Ja

Particuliere en overige archieven Zevenaar

Archiefnummer Omschrijving Periode Toegangen Omvang (meter) Inzage
2002 Sint Vincentius Vereniging te Zevenaar 1
2004 Weezenfonds te Zevenaar 1727-1968 Inventaris 6,5 Ja
2005 Levensmiddelenbedrijf Zevenaar 1916-1920 1 doos
2006 Stichting Open Jeugdwerk De Bult 0,5
2014 Stichting Vrije Akademie de Liemers 1971-2003 Inventaris 2 Ja
2019 Aktiecomité Samen op Weg, Zevenaar 1969-1990 Inventaris Ja
2021 Voetbalvereniging D.C.S. (Door Combinatie Sterk) 1925-2006 4,5
2022 Gemeentelijke Schoolraad Zevenaar 1
2023 Foskiz – Stichting Netwerk Zevenaar 1976-2003 Inventaris 3 Ja
2024 Stichting Jeugdwerk Lijmers 6
2025 Slagerij H.G. van Uum 1909-1983 Inventaris 4,5 Ja
2029 Duits-Nederlandse Grenskontakten 1964-1989 1 doos
2030 Familie De Nerée Stichting, Camphuysen 7,5
2065 Pelgromstichting te Zevenaar 1835-1983 Inventaris 1 Ja