Akten van de burgerlijke stand

Helaas zijn de indexen op de burgerlijke stand van het Streekarchivariaat op dit moment niet op de website beschikbaar. Wel zijn deze te raadplegen op de studiezaal in Doesburg.

De laatste jaren is er door verschillende organisaties veel werk gestoken in het digitaliseren van allerlei genealogische bronnen, waaronder de akten van de burgerlijke stand. U kunt zoeken naar akten van heel Nederland via WieWasWie. Let op: het kan natuurlijk voorkomen dat een akte nog niet via deze website te vinden is doordat de akte nog niet openbaar is, of omdat dit nog verwerkt moet worden.

In Nederland werd de burgerlijke stand in 1811 ingevoerd. Per plaats verschilt de precieze datum van invoering. In de registers wordt iemands burgerlijke staat opgenomen. Er worden akten opgemaakt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden. Deze akten worden in tweevoud opgemaakt: één exemplaar blijft bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden en het andere exemplaar gaat naar de arrondissementsrechtbank (en vervolgens naar het Rijksarchief waartoe de gemeente behoort).

De burgerlijke stand is een belangrijke informatiebron voor mensen die aan stamboomonderzoek doen omdat aangifte sinds 1811 verplicht is. Gegevens zijn echter niet altijd openbaar. Voor gegevens uit de akten gelden beperkingen aan de openbaarheid om de privacy van nog levende personen te beschermen. Voor geboorteaktes geldt in Nederland een openbaarheidsbeperking van 100 jaar, voor huwelijksaktes 75 jaar en overlijdensaktes 50 jaar.