Bevolkingsgegevens Doesburg

In Doesburg woonden op het eind van de vijftiende eeuw een kleine tweeduizend zielen.; in de zestiende eeuw ongeveer honderd meer. In de zeventiende en achttiende eeuw waren er in de stad ruim zeshonderd huizen, hetgeen, zeker wanneer we het garnizoen meetellen, een bevolkingsaantal van zo’n 2500 zou impliceren.
De eerste exacte gegevens dateren van 1809, in welk jaar 596 huizen te boek stonden, die bewoond werden door 1416 Hervormden, 859 Rooms-Katholieken, 68 Lutheranen en 31 Joden, in totaal dus 2374 zielen. Het aantal inwoners steeg vervolgens tot –  afgerond – 3700 in 1850, 4500 in 1900 en 5100 in 1940. Hierbij is evenwel geen rekening gehouden met het tot 1920 bestaan hebbende garnizoen. De daartoe behorende manschappen en hun vrouwen konden in aantal variëren van circa vijftig tot meer dan vierhonderd.

(Bron: Van Zoete Wijn en Bittere Medicijn. Zes eeuwen gezondheidszorg in de Liemers en Doesburg, door J.W. van Petersen. Zutphen, 1989.)