Gasthuis Doesburg

Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg heeft vele archieven van historische Doesburgse instellingen. Eén van die instellingen is het Gasthuis, dat uit de 14e eeuw dateert en als onderdeel van de Gestichten van Weldadigheid te Doesburg nog steeds bestaat. Van dit archief heeft de archiefwerkgroep van de Historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh een aantal van de oudste stukken getranscribeerd.

Een gasthuis was oorspronkelijk een instelling voor de opvang van reizigers, zowel kooplieden, pelgrims als anderen. Later ontstonden er allerlei vormen van gasthuizen, waarbij de opvang van bejaarden en zieken de belangrijkste vorm was.

De belangrijkste stukken uit het archief van het Doesburgse Gasthuis zijn de twee gasthuisboeken. Dit zijn boeken waarin het bestuur van het Gasthuis van de 16de tot de 18de eeuw stukken heeft samengebonden die het voor de administratie wilde bewaren, zoals huur- en pachtcontracten. Over beide gasthuisboeken heeft de archiefwerkgroep na het voltooien van de transcripties een boek gepubliceerd. Op deze website staan de transcripties van het oudste Gasthuisboek (1437-1654, inv.nr. 2835), gevolgd door de in die publicatie opgenomen samenvattingen en verklarende woordenlijst. Van het jongste Gasthuisboek (1655-1761, inv.nr. 2836) zijn transcripties te vinden op een CD-rom achterin het gepubliceerde boek ‘Het Besluitenboek van het Gasthuis in Doesburg 1655-1761’.

Na de beide gasthuisboeken heeft de archiefwerkgroep gewerkt aan de oudste bewaard gebleven jaarrekeningen van de gasthuismeesters. Voor de lezers van het Oude Gasthuisboek zijn deze rekeningen heel interessant. Ze betreffen dezelfde periode en er staan allerlei bijzonderheden in die een ander licht werpen op de teksten in het Oude Gasthuisboek.

Archief Omschrijving                                                     Toegang                                                 
48 – Oud Archief Doesburg, inv.nr. 2835  Gasthuisboek 1437-1654 Inleiding
Schema

Transcripties
Samenvattingen
Woordenlijst
48 – Oud Archief Doesburg, inv.nr. 2845 Gasthuisrekening 1503-04 Inleiding
Transcripties
48 – Oud Archief Doesburg, inv.nr. 2846 Gasthuisrekening 1614 Inleiding
Transcripties
Bijlagen
48 – Oud Archief Doesburg, inv. 2847 Gasthuisrekening 1616 Inleiding
Transcripties
Bijlagen

 

 

Zie ook:

Gasthuis Doesburg