Het ontstaan van recreatiegebied Het Rhederlaag

Het recreatiegebied Het Rhederlaag is gelegen ten noorden van de dorpen Giesbeek en Lathum en ten zuiden van de loop van de IJssel. De aanleiding tot de plannen voor het gebied was de verlegging van de rivier de IJssel door twee bochtafsnijdingen en de aanleg van de A348 tussen Arnhem en Dieren rond 1968. De loop van de rivier werd veranderd om de IJssel beter bevaarbaar te maken. Voor de gemeenten Rheden en Angerlo hadden deze wijzigingen grote gevolgen. Beide gemeenten raakten hun directe contact met de IJssel kwijt. De gemeente Rheden raakte door grenswijzigingen een groot gedeelte van haar grondgebied kwijt omdat de nieuwe loop van de rivier als gemeentegrens werd aangehouden.

Door de nieuwe ligging van de IJssel werd het landschap er omheen drastisch veranderd. In 1971 werd daarnaast begonnen met de winning van zand en grind.

Het gebied van ruim 300 hectare dat door deze veranderingen is ontstaan, is ingericht als recreatiegebied voor onder andere watersport, strandrecreatie en hengelsport. In 1989 is aan de zuidelijke rand een schiereiland opgespoten dat de naam Muggenwaard heeft gekregen. Een jaar later is op dit schiereiland het vakantiedorp Riverparc Rhedermeer aangelegd inclusief jachthaven. In totaal bevat het gebied drie campings en twee jachthaven.

Recreatiegebied Het Rhederlaag

Bronnen

  • J.J.H. Cornielje, Het Rhederlaag, een creatie ((Wijchen, 1997)
  • www.rgv.nl
  • www.rhederlaag.nl
  • O.Bonte, L. van der Linde, J.W. Weiss, Een andere kijk op Angerlo Giesbeek Lathum (Aalten, 2003)