Dijkdoorbraken en De Breuly

De dijken waren tot in het midden van de 19e eeuw niet berekend op hun taak en die in de Liemers zeker niet, omdat men hier aan een buitenbocht ligt van de rivier de Rijn. Herhaaldelijk zijn de dijken doorgebroken en dat bracht met zich mee, dat op de plaats waar de dijken bezweken, door de geweldige watermassa’s grote gaten werden uitgekolkt vlak achter de dijkbreuk van meerdere meters diep. Het materiaal uit deze gaten, ook wel waaien of wielen genoemd, werd vlak achter deze gaten weer neergeslagen. Vlak bij het wiel het grofste, verder af, naarmate het water zijn stroomsnelheid kwijt raakte, werden de afzettingen steeds fijner en ook dunner; men noemt dit de overslaggrond. In het begin van de 20 eeuw kwam men erachter, dat deze gronden voor de uitoefening van de tuinbouw bijzonder geschikt zijn.

Een van deze kolken is de Breuly. Met behulp van archivalia en kaarten kan worden vastgesteld dat de Breuly reeds in 1599 bekend was. De dijkdoorbraakkolk aan de Ooysedijk kreeg in oktober 1952 officieel van gemeentewege de bestemming van natuurzwembad. Op woensdagmorgen 22 oktober 1952 om 10.00 uur werd de eerste heipaal geslagen in de aanwezigheid van onder meer burgemeester Van Gent, de wethouders Visser en Schoenmakers, De Wolff hoofd gemeentewerken en de aannemer Heiting. Het plan van gemeentewerken was tot in de finesses uitgewerkt. Er kwam een kinder-, oefen- en diepbad, een gazon voor zonnebaden en drie douches. Op zaterdag 13 juni 1953 vond de officiële opening van het zwembad plaats en in juli 1954 was in hotel De Pauw te Zevenaar de oprichtingsvergadering van de r.k. zwemclub De Breuly. Sinds 1974 verhuurt de gemeente het visrecht aan de hengelsportvereniging De Breuly en maakte men de oevers beter toegankelijk door de aanleg van vissteigers.

Zie ook: Zwembaden in Zevenaar

Dijkdoorbraken en De Breuly

Bronnen

  • A.W.A. Bruins en A. Vetter, Focus op Zevenaar (Zaltbommel, 2001)
  • Liemers Lantaern van 25 oktober 1952, 20 juni 1953 en 31 juli 1954.
  • J.W. van Petersen, De waterplaag, Dijkdoorbraken achter Rijn en IJssel (Zutphen, 1978)
  • L.J. Pons, Aantekeningen over het ontstaan van de bodem van de Liemers, in: De Liemers, Gedenkboek Dr. J.H. van Heek (Didam, 1953)