Postercollectie Liemers en Doesburg

De postercollectie bestaat uit allerlei affiches, raam- en aanplakbiljetten. Veelal hebben de posters geen jaartal. Van een klein deel zijn nu scans beschikbaar. Kijk daarom vooral even in de Inventaris. Voor de eenduidigheid is een aantal termen, zoals o.a. locatie en verenigingsnaam, niet altijd zoals deze op de poster staan gebruikt, maar de meest bekende of correcte naam/term. Op de affiches wordt vaak gebruik gemaakt van afkortingen.

De affiches zijn niet allemaal in goede staat. Sommige affiches zijn voorlopige versies, waarop soms correcties zijn aangebracht of die nog niet geheel ingevuld zijn.  Ook komt het voor dat affiches  aantekeningen bevatten om de affiche aan te passen voor een volgend evenement. Sommige affiches kunnen qua onderwerp bij meerdere mappen worden ingedeeld; kijk daarom ook de andere mappen door.

Hieronder vindt u een aantal scans uit onze postercollectie:

A Toneeluitvoeringen, concerten, lezingen, muziekconcoursen, filmvoorstelling etc.
Met vermelding van de uitvoerende verenigingen

B Sport (ook dansen)

C Kerkelijke activiteiten (ook van kerkelijke verenigingen)

D Markt, braderie, bazar, fancy fair, etc.

E Feesten en feestelijke gebeurtenissen

F Tentoonstellingen en demonstraties

G Propaganda en reclame

H Collecten, verlotingen, kinderpostzegels, etc.

J Cursussen, lessen, etc

K Politiek

L Militaire zaken, Bescherming Bevolking, distributiemaatregelen en activiteiten door of ten behoeve van het Rode Kruis