Beeldmateriaal Duiven

Het archief beschikt over een paar duizend foto’s en enkele honderden ansichtkaarten van Duiven. Deze komen niet alleen uit de collecties van het archief en de gemeente Duiven, maar ook uit collecties van fotografen, verzamelaars of particulieren die in het verleden zijn geschonken of bij ons zijn ondergebracht. Een gedeelte hiervan is deels toegankelijk gemaakt met behulp van het programma Adlib, en voorlopig nog via het oude systeem op straatnaam of onderwerp op de studiezaal raadpleegbaar.

Van de foto’s en ansichtkaarten van na 1940 kunnen momenteel helaas geen afdrukken, scans of kopieën worden verstrekt. Dit heeft alles te maken met de nieuwe wetgeving omtrent privacy en rechten die op het materiaal kunnen rusten. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u daarover op deze website inlichten.

Het is tevens de bedoeling dat er op termijn een beeldbank voor het gehele werkgebied van het streekarchivariaat komt.

Historische kaarten Duiven

Evenals in Wehl werd Duiven rond 1735 nauwkeurig in kaart gebracht. De afbeeldingen mogen zonder toestemming worden gebruikt voor werkstukken, scripties etc. door scholieren en studenten. Een correcte bronvermelding hoort er natuurlijk altijd bij. Voor alle andere vormen van publicatie, ook voor internetsites, dient men schriftelijke toestemming te hebben van het bestuur van de Historische en Archeologische Stichting.

Kaarten Duiven - Het dorp Duiven  Kaarten Duiven - Het dorp Groessen Kaarten Duiven - De buurtschap Leuven