In verband met de door de Rijksoverheid afgekondigde maatregelen in de bestrijding van het coronavirus zijn onze studiezalen in Doesburg, Duiven en Zevenaar tot nader order gesloten.

Veel van onze bezoekers en vrijwilligers behoren tot de kwetsbare groepen die door dit virus hard getroffen kunnen worden. We willen met deze maatregel zowel onze bezoekers als ook onze medewerkers beschermen en bijdragen aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. Wij hopen hierbij op uw begrip.

Mocht u desondanks informatie willen opvragen of heeft u vragen, neem dan contact met ons op via de mail: sald@freeler.nl. Wij proberen dan middels maatwerk zoveel mogelijk aan uw informatieverzoeken te voldoen. In geval van bestuurlijke, juridische of medische noodzaak blijft het mogelijk om op afspraak toegang te krijgen tot documenten. U kunt ons daartoe benaderen via de gebruikelijke kanalen.

U kunt gedurende onze openingstijden ook contact opnemen met het Streekarchivariaat via het centrale nummer 0313-481319.