Pastoor Pelgrom

Pastoor Carel Hendrik Pelgrom was de grondlegger van de Pelgromstichting. Het gezin Pelgrom bewoonde in Zevenaar het huis Enghuizen waar Carel Hendrik geboren werd in 1815. Na het volbrengen van zijn priesterstudie werd hij aangesteld als kapelaan in Haarlem en later van Delft. Van 1848 tot 1855 was hij pastoor van Brielle. Na zijn emiraat keerde hij terug naar Zevenaar en woonde tot aan zijn dood in 1871 op Enghuizen.

Pastoor Pelgrom was de laatste telg van de familie Pelgrom van Enghuizen. Het huis Enghuizen ging na het overlijden van de pastoor naar zijn neef Reynout von Motz. Het grootste deel van het vermogen van de familie Pelgrom werd door Pelgrom in zijn testament ondergebracht in een stichting. De stichting had tot doel het bouwen van een tehuis voor het ‘onderhoud en verpleging van behoeftige en gebrekkige lieden en ongeneeslijk zieken en tot verzorging en goede opvoeding van door hun ouders verlaten of verwaarloosbare kinderen en van wezen’.

De Pelgromstichting begon in 1874 met de bouw van een pand aan de Markt. Pas in 1877 werd het pand officieel opgeleverd. Tot de afbraak in 1966 zou het een tehuis zijn voor hulpbehoevenden en bejaarden. De zorg voor wezen en verwaarloosde kinderen zou nooit van de grond komen; kennelijk was daar in Zevenaar onvoldoende behoefte aan. De zorg voor de bewoners van het tehuis was in handen van de Congregatie van de Zusters der Heilige Maagd Maria, genaamd het gezelschap van Jezus, Maria en Jozef (zusters van J.M.J.). In 1950 werd hun taak overgenomen door de zusters van de Congregatie van Julie Postel (Zusters der Christelijke Scholen en van Barmhartigheid). In 1986 zouden leken de verzorgingstaak overnemen.

De huisvesting in het pand aan de markt begon in de jaren zestig problematisch te worden. Het pand was te klein en te oud; het beschikte bijvoorbeeld nog niet over centrale verwarming. Tenslotte werd in 1964 besloten over te gaan tot het bouwen van een nieuwe voorziening. Het nieuwe gebouw was een ontwerp van de architecten J. Bedaux uit Goirle en de Zevenaarder A.L. Rutten. In 1966 kan het nieuwe Huize Pelgrom worden betrokken. Het oude gebouw werd gesloopt.

Ook dit gebouw werd uiteindelijk te klein en verouderd en dus werd in 1997 wederom een nieuwbouwproject opgestart. Het huidige Pelgromhof aan de Molenstraat telt 169 appartementen en is geopend in 1998.

Pastoor Pelgrom en de Pelgromstichting

Bronnen

  • A.J.M. Akkermans, De Pelgrom van Karel Hendrik Pelgrom van Enghuizen (Zevenaar, 1986)
  • A.W.A. Bruins, De genealogie van pastoor Carel Hendrik Pelgrom (1815-1871) (Zevenaar, 1998)
  • B. Janssen, Th. Keultjes, Pelgromhof Zevenaar. Een voorbeeld van duurzaam bouwen (Zevenaar, 2000)
  • www.pelgromstichting.nl