De overstroming van Pannerden in 1926

Door de ligging heeft water altijd een prominente rol gespeeld in de geschiedenis van Pannerden. Regelmatig had het dorp wateroverlast door overstromingen en dijkdoorbraken. Een van de grootste overstromingen vond plaats op vijf januari 1926. De laatste dagen van 1925 was het water in de rivier gestegen door zware regenval en een krachtige storm. Op nieuwjaarsdag liepen de uiterwaarden van Angerlo onder water en ook het dorp Tolkamer overstroomde. Het water bleef stijgen maar de situatie in Pannerden leek niet kritiek.

In de vroege ochtend van 5 januari ging het echter fout; dijkwacht Hend Wezendonk was op weg naar huis nadat hij die nacht de wacht had gehouden op de Rijksbandijk toen hij erachter kwam dat de dijk was doorgebroken. Nadat het dorp was gewaarschuwd en de klokken werden geluid, werd geprobeerd om te redden wat er te redden was. Het vee werd naar hoger gelegen plaatsen gedreven en de bewoners werden geëvacueerd uit ondergelopen huizen. Het water zou op sommige plaatsen meer dan drie meter hoog komen te staan.

De hulpverlening kwam in de loop van de ochtend op gang. Bewoners van naastgelegen dorpen waren snel ter plaatse om hulp te bieden en werden later bijgestaan door mariniers. Twee dagen na de ramp bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan het ondergelopen gebied om de situatie te bekijken en met inwoners te spreken.

Pas op 15 januari viel Pannerden weer droog en werd zichtbaar hoeveel schade het dorp en de omgeving had opgelopen. Wonder boven wonder zijn er geen slachtoffers gevallen onder de inwoners. Wel is er veel vee verloren gegaan, onder andere 47 varkens, 2555 kippen, 3 geiten en 80 konijnen. De schade was enorm; aan gebouwen ƒ48.000,-, aan roerend goed ƒ112.278,-.

Overstroming van Pannerden 1926

Bronnen

  • L. Haggenburg, Het dorp Pannerden. Historische schets (Zevenaar, 1931) 26-27
  • J.W. van Petersen, De waterplaag (Zutphen, 1978) 136-143