Molukse gemeenschap in Zevenaar

Na een onverkwikkelijke voorgeschiedenis en veel besprekingen kwamen Indonesië en Nederland tot een vergelijk en vond in december 1949 de Soevereiniteitsoverdracht plaats. Een van de gevolgen daarvan was, dat in 1951 rond 25.000 oud-militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) naar Nederland werden gerepatrieerd. De vele Molukkers onder hen werden aanvankelijk in woonoorden ondergebracht.

Eind 1961 en begin 1962 kwamen enige tientallen Molukse gezinnen naar Zevenaar. In de buurt waar zij kwamen te wonen, werd in 1963 aan de Herman Gorterstraat een kerk voor hen gebouwd. De hoofdaannemer tijdens de bouw van de kerk was de Zevenaarse firma J.W. van den Boom en Zn. Bij de opening van deze kerk in december 1963 waren naast vele Molukse families ook burgemeester Van Gent, wethouder Van Bavel, de dominees Spijkerboer en Van Ginhoven en pastoor Brouwer aanwezig.

In 1976 kon het Molukse ontmoetingscentrum Waringin aan de Didamseweg worden geopend. Waringin is een toepasselijke symbolische naam, omdat het in Indonesië een veel voorkomende boomsoort is die een zeer grote wijdvertakte kroon ontwikkelt waaronder in de schaduw het goed toeven is en een plaats is geworden voor samenkomst van de plaatselijke bevolking. Men vindt deze grote bomen in Indonesië overal op de dorpspleinen. Buiten bij de ingang van het centrum bevindt zich de herinneringssteen van 10 oktober 1987, die doet terug denken aan het feit dat 25 jaar geleden een aantal Molukkers vanuit hun woonoorden in Nederland naar Zevenaar kwamen.

Molukse gemeenschap in Zevenaar

Bronnen

  • A.W.A. Bruins en A. Vetter, Focus op Zevenaar (Zevenaar, 2001)
  • Gemeentearchief Zevenaar, Bouwvergunning nummer 76/106.
  • Liemers Lantaern van 20 oktober 1961, 20 december 1963 en 10 april 1987.