Liemers Lantaern

De geschiedenis van Liemers Lantaern begon in het jaar 1938 toen H. Hetterscheidt (1904-1952) aan de Kerkweg B 7 te Herwen zijn boek- en handelsdrukkerij oprichtte. Hij ging toen van start met zijn wekelijks op zaterdag verschijnende krant met de naam Wahalto, wat de afkorting bleek te zijn van Wekelijks Advertentieblad voor Herwen, Aerdt, Lobith, Tolkamer en Omstreken. Door insiders werd Wahalto ook wel de Wauwel genoemd.

Aanvankelijk werd de krant gratis verspreid en bevatte hoofdzakelijk advertenties met een enkel kerkbericht. Enige tijd later verscheen er ook plaatselijk en regionaal nieuws in het blad en de gratis verspreiding werd opgeheven. In de oorlogsjaren, vanaf 1 oktober 1942, mocht het weekblad van de Duitse autoriteiten niet meer verschijnen; men voldeed redactioneel niet aan de verlangens van de bezetter.

Na de bevrijding verscheen het weekblad weer op 9 juni 1945 en heette toen Liemers Lantaern. De redactie bestond toen uit jhr. mr. A.J.M. van Nispen tot Pannerden (1914-1972) en E.C.J. Sparenburg (1903-1983). In de zomer van 1948 werd het weekblad door A.J.M. Akkermans (1915-2005) overgenomen. Hij heeft zich in zijn weekblad steeds beijverd voor het behoud van het streekeigene van de Liemers, onder meer door het publiceren van plaatselijke en regionale historie en aandacht voor het dialect van de streek. De bekendste auteur van historische artikelen in het krantje was A.G. van Dalen (1903-1987), die vanaf 1956 tot in begin 1973 op een vaste plaats op de voorpagina zijn artikelen geplaatst zag. Deze artikelen werden vervolgens door Akkermans gebundeld in de bekende rode boekjes.

Op 26 april 1974 werd Liemers Lantaern voor het laatst door Akkermans gedrukt, daarna nam uitgeversmaatschappij De Gelderlander het weekblad over. Later werd krantenuitgeverij Wegener eigenaresse van de Liemers Lantaern.

Liemers Lantaern

Bronnen

  • A. Vetter, De historie van een Liemers weekblad, in: Jaarboek Achterhoek en Liemers, deel 25, Staring Instituut (Doetinchem, 2002)