Kasteel Kell en havezate Oud-Kell

Aan de Mariëndaalseweg in Angerlo staan de boerderijen Oud-Kell en Groot-Kell. Bij boerderij Groot-Kell staat een oud stuk muur. Deze muur zou het laatste restant zijn van het oude kasteel Kell.

De eerste vermelding van een goed Kell komt uit 1288 als een Her Geraert van Kelre wordt genoemd in de rijmkroniek van Jan van Heelu. Het kasteel zelf komt in 1390 ter sprake in een oorkonde. Er zijn tekeningen van het kasteel, maar in hoeverre deze waarheidsgetrouw zijn is twijfelachtig. Maar dat er een kasteel van betekenis op de plek van Groot-Kell gestaan heeft, is zeker omdat het kasteel in diverse archiefstukken genoemd wordt. Zo is ook bekend dat het kasteel in 1495 verbrand werd door de graaf van Egmond. Er werd een nieuw huis gebouwd maar of dit een kasteel was of een versterkt huis, is niet bekend. In de loop van de eeuwen is het huis vervallen tot boerderij. De huidige boerderij Groot-Kell dateert volgens een steen in de voorgevel uit 1873.

De splitsing tussen Oud-Kell en Groot-Kell dateert uit 1399. Oud-Kell was lange tijd een leengoed waar een havezathe op stond maar de havezathe werd na verloop van tijd vervangen door een gewone boerderij. In de zeventiende eeuw stond er waarschijnlijk al een boerderij in plaats van een havezathe. De boerderij is in 1947 afgebrand en vervangen.

Kasteel Kell en havezate Oud-Kell

Kasteel Kell en havezate Oud-Kell

Bronnen

  • J. Vredenburg (eindred.), Kastelen in Gelderland (Utrecht, 2013)
  • Documentatiecollectie Angerlo, inv. nr. 13
  • J. Nunnikhoven, Het slot Kell te Angerlo, een verdwenen kasteel, in: Stad en Ambt Doesborgh, februari 1982, 13-15
  • H. Stam, Het slot Kell bij Angerlo, in: Archief de Graafschap, december 1956, 229-238