Jan van Nispen van Sevenaer

Jonkheer Johannes Antonius Christianus van Nispen van Sevenaer was zowel in de plaatselijke, provinciale en landelijke politiek een vertegenwoordiger van de katholieke belangen. In zijn vele bestuurlijke functies heeft hij gestreden voor een betere en volwaardige positie van de katholieke bevolking in Nederland. Zijn connecties in de landelijke politiek gebruikte hij om de positie van de katholieken in de Liemers te verbeteren. Vooral het onderwijs had zijn belangstelling; hij zette zich in voor de bouw van scholen en de verandering van het benoemingsbeleid bij (bijzondere) scholen. Als een van de rijkste mannen in Gelderland en grootgrondbezitter waren vele pachters in Gelderland van hem afhankelijk; de familie van Nispen van Sevenaer zou aan honderden van hen leningen verstrekken.

Van Nispen begon zijn politieke carrière in de plaatselijke politiek als gemeenteontvanger van Duiven. Op 24-jarige leeftijd werd hij lid van de gemeenteraad van Zevenaar. Hij klom op de politieke ladder en kreeg functies in de regionale en provinciale politiek, zoals dijkgraaf van het polderdistrict De Lijmers. In 1848 begon hij aan zijn landelijke politieke loopbaan en maakte onder andere deel uit van de Tweede Kamer en de Raad van State.

Bronnen

  • I. Jacobs (red.), Biografisch woordenboek Gelderland (Hilversum 2007) 92-95