Herindeling van Pannerden in 1985

Tot 1 januari 1985 was Pannerden een zelfstandige gemeente. Bij de herindeling van 1985 werden de gemeenten Pannerden en Herwen en Aerdt samengevoegd tot de huidige gemeente Rijnwaarden. Pannerden maakt nu samen met de dorpen Aerdt, Herwen, Lobith, Spijk en Tolkamer een gemeente van ca. 4.500 hectare met ruim 11.000 inwoners.

De eerste plannen voor de herindeling werden in 1977 door de provincie Gelderland naar voren gebracht. Pannerden moest samengevoegd worden met Herwen en Aerdt omdat de gemeente te klein was wat betreft inwonersaantal om nog langer levensvatbaar te blijven. Eerdere pogingen tot herindeling in 1947 en 1960 waren op niets uitgelopen en ook nu hoopte de bevolking en de gemeenteraad de herindeling te kunnen voorkomen.

In juni 1978 werd de actiegroep BLIK opgericht (Behoud Leefbaarheid Ieders Keus). Een van de eerste acties was het aanbieden van een bezemsteel en blik aan de burgemeester; Pannerden zou zich niet op de grote hoop van Herwen en Aerdt laten vegen! De actiegroep maakte gebruik van alle inspraakmogelijkheden bij de provincie maar kreeg amper gehoor. Ook gesprekken in Den Haag leverde weinig op. In juni 1979 organiseerde BLIK een demonstratieve fietstocht langs alle betrokken kerkdorpen om aandacht te vragen. De steun van de bevolking werd duidelijk door de massale deelname; ruim 250 inwoners van Pannerden fietsten mee. Een feestdag in september leverde een financiƫle ondersteuning voor BLIK van 5700 gulden op. Ook de gemeenteraad wilde de provincie overtuigen om Pannerden zelfstandig te houden. De raad probeerde onder andere steun te krijgen van andere kleine Nederlandse gemeenten door samen een studiegroep te vormen om de kracht van kleinschalig bestuur aan te tonen. De Pannerdense bevolking maakte verder zijn ongenoegen duidelijk door ruim 900 bezwaarschriften in te dienen bij Gedeputeerde Staten tegen de voorgenomen herindeling.

Ondanks het felle protest van de hele gemeente Pannerden werden de plannen voor de herindeling doorgezet.

Herindeling van Pannerden

Bronnen

  • Krantenartikelen Pannerden 1977-1984