Gereformeerde gemeenschap in Zevenaar

In de 19e eeuw hadden tweemaal groepen hervormden hun kerk verlaten: de afscheiding onder leiding van dominee De Cock in 1834 en de Doleantie (klagenden), waarvan Abraham Kuyper bezielend voorman was in 1886. Beide groepen ontmoetten elkaar in 1892; de geboortedatum van de gereformeerde kerken in Nederland. Vóór het ontstaan van de gereformeerde kerk Zevenaar-Rijnwaarden op 1 januari 1990 maakte de gereformeerde gemeenschap in Zevenaar deel uit van de streekgemeente Westervoort-Zevenaar-Lobith, die haar oorsprong had in de gereformeerde kerk van Westervoort.

De gereformeerde kerk van Westervoort behoorde tot de Doleantie, getuige ook haar stichtingsdatum 1 oktober 1887. Waarschijnlijk al in 1887 werd een eerste kerkje gebouwd aan de weg vóór het huidige kerkgebouw aan de Hamersestraat. Helaas vindt men in de archieven niets over de oudste tijd. Veel materiaal moet verloren zijn gegaan bij een fikse brand omstreeks 1924. In 23 oktober 1937 werd de eerste steen gelegd voor een nieuw kerkgebouw.

De gereformeerden in Lobith vormden in die tijd een huisgemeente, waar regelmatig preek “gelezen” werd. In februari 1937 kwam daar een kerkgebouw gereed en deed een hulpprediker ten dienste van Lobith zijn intrede.

Na de Tweede Wereldoorlog was de eerste aanzet tot gemeentevorming in Zevenaar te bespeuren, want in januari 1952 werd de eerste huisdienst gehouden. De groei in Zevenaar zette sterk door; in 1965 telde Zevenaar meer leden dan Westervoort. Aangezien het ledental sterk bleef groeien, werd de noodzaak van een eigen gebouw steeds duidelijker gevoeld. Op 25 november 1966 werd de eerste dienst in de nieuwe kerk De Hoeksteen aan de Hertog Johannstraat gehouden.

In de loop van de tijd nam in ons land de ontkerkelijking toe en zo werd op zondag 13 mei 2001 de laatste kerkdienst in het kerkgebouw De Hoeksteen gehouden. Tijdens deze dienst werd de kerk aan de eredienst onttrokken. Het gebouw werd aan een projectontwikkelaar verkocht die op de plaats van de kerk een appartementencomplex met parkeerkelder liet bouwen en in februari 2002 was het kleinschalige project met de naam Cliviushof gereed.

Gereformeerde Gemeenschap Zevenaar

Bronnen

  • J. Schrijvershof, Monument, Protestants leven in Zevenaar sinds 1577 (Zevenaar, 1990)
  • De Gelderlander, 2 mei 2001.
  • Zevenaar Post, 27 februari 2002.