Gemeentewapen en –vlag van de gemeente Zevenaar

Wapen

Het gemeentewapen van Zevenaar is door de Hoge Raad van Adel verleend op 5 mei 1958. Het wapen is verdeeld in twee vlakken. De linkerkant toont het wapen van Kleef; een groene karbonkel op een zilveren hartschildje op een rode achtergrond. Een karbonkel staat in de heraldiek voor een kruis met acht armen, waarvan de acht armen (roden genoemd) eindigen in een Franse lelie. De rechterkant toont het wapen van de graven van Mark; een dwarsbalk die als een schaakbord is verdeeld in rode en zilveren ruiten, op een gouden achtergrond. In het midden van de twee delen staat een hartschild van goud met daarin de gotische letter Z van sabel (zwart). Het wapenschild word bekroond met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels, de zogenaamde de stedenkroon.

Het wapen is gebaseerd op de geschiedenis van de stad. De hertog van Kleef, die tegelijkertijd graaf van Mark was, heeft in 1487 aan Zevenaar stadsrechten gegeven. Zijn wapentekens zijn terug te vinden in het gemeentewapen.

Gemeentewapen van Zevenaar, wapen van Zevenaar

Vlag

De gemeenteraad heeft op 10 maart 1959 een vlag voor de gemeente vastgesteld waarvan de omschrijving als volgt luidt: Rechthoekig, bestaande uit drie horizontale banen van gelijke breedte, gerekend van boven naar beneden in de kleuren: rood, geel en rood. In het midden van de middelste baan is een gotische zwarte hoofdletter Z geplaatst. In de gemeentevlag zijn de meest op de voorgrond tredende kleuren van het gemeentewapen opgenomen.

Gemeentevlag van Zevenaar, vlag van Zevenaar

Bronnen

  • www.zevenaar.nl
  • W. Zondervan, Het oud-archief van Zevenaar en het Ambt Liemers 1501-1816 (Zevenaar, 1973)
  • Informatiegids gemeente, 1975