Gemeentewapen en -vlag van de gemeente Rijnwaarden en voorgangers

Rijnwaarden

De gemeente Rijnwaarden is in 1985 ontstaan uit de voormalige gemeenten Herwen en Aerdt en Pannerden. Het gemeentewapen, dat werd toegekend op 12 oktober 1988, is een combinatie van de oude gemeentewapens van beide voormalige gemeenten. De kroon boven het schild, de toren en de leeuw zijn afkomstig uit het wapen van Herwen en Aerdt. De drie pannen zijn te herleiden uit het wapen van de gemeente Pannerden.

Het wapenschild bestaat uit drie delen. Links staat een rode (keel) burcht met kantelen en vijf ramen op een gouden achtergrond. Voor de deuropening staat een slagboom van zilver. De rechterzijde van het schild is in tweeën gedeeld; in het bovenste gedeelte staan drie rode (keel) dakpannen. Het onderste gedeelte bevat een leeuw van keel, met een gouden kroon. De achtergrond van dit gedeelte bestaat uit tien dwarsbalken van zilver en azuur. Het schild wordt bovenaan bedekt door een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.
Gemeentewapen van Rijnwaarden

Herwen en Aerdt

De voormalige gemeente Herwen en Aerdt kreeg het onderstaande wapen toegekend op 16 juni 1926. Het wapen is gelijk aan dat van de huidige gemeente Rijnwaarden met uitzondering van het gedeelte met de drie pannen erin. In het wapen van de gemeente Herwen en Aerdt staan in dit vak drie papegaaien van keel op een zilveren achtergrond.

In 1817 ontstond de gemeente Herwen en Aerdt. De gemeente had geen wapen maar gebruikte wel een zegelstempel. Hierop stond een burcht afgebeeld. Waarschijnlijk is deze afbeelding afkomstig van het plaatselijke schuttersgilde waarvan bekend is dat het al in de 17e eeuw een burcht als symbolische afbeelding gebruikte. De burcht staat symbool voor Lobith. Waarschijnlijk is de toren afgeleid van het versterkte tolhuis dat in Lobith heeft gestaan. De papegaaien zijn afkomstig van het familiewapen van de familie Van Rossum, de eigenaars van het (voormalige) kasteeltje de Boswaai te Herwen.

Gemeentewapen van Herwen en Aerdt

De vlag van Herwen en Aerdt bestond uit zeven banen van rood, wit, rood, wit, blauw, wit, blauw en een gele broekingsdriehoek, reikend tot 2/5 van de lengte van de vlag met een rode geopende gekanteelde burcht met twee ronde en één vierkant wit venster en voor de deuropening een witte slagboom.

Vlag van Herwen en Aerdt

Pannerden

Het gemeentewapen van Pannerden werd toegekend op 21 oktober 1879. Pannerden had van oudsher geen historische zegels of wapens maar wilde na de bouw van een nieuw gemeentehuis graag een wapen aanbrengen boven de ingang. Bij de Hoge Raad van Adel werd toen een wapen aangevraagd, dat bij voorkeur gebaseerd zou zijn op de naam van het dorp. Pannerden zou afgeleid zijn van pan-aarde; grond geschikt voor het maken van dakpannen. In de gemeente bevonden zich meerdere steenfabrieken dus een wapen met een verwijzing naar het fabriceren van dakpannen was zeer passend.

Het wapenschild laat een in werking zijnde pannenbakkersoven van natuurlijk kleur zien op een zilveren achtergrond en een terras van sinopel (groen). Uit de oven stijgt een rookkolom op. Aan beide zijden van de oven liggen stapels pannen en in elke bovenhoek staat een dakpan afgebeeld.

Wapen van Pannerden