Het gemeentehuis van Pannerden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gemeentehuis van Pannerden gebruikt als Dienststelle van de NSDAP. Op de foto zijn de opschriften te zien die door de NSDAP op de deuren zijn gekalkt.

Gemeentehuis van Pannerden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Het gemeentehuis werd tijdens de bevrijding zwaar beschadigd door granaatvuur. Na de beschietingen werd het gemeentehuis verder beschadigd door plunderingen. De kosten voor herstel zijn naderhand begroot op f 3.500,-.

Op de ene foto is de schade aan het gemeentehuis duidelijk te zien. Rechtsvoor op de foto ziet u de vrouw en kinderen van burgemeester Cremers. De andere foto is genomen vanuit het gemeentehuis, waarschijnlijk vanuit de zwaar beschadigde voordeur. De foto biedt een doorkijk op de eveneens beschadigde kerk van Pannerden.

Gemeentehuis van Pannerden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Gemeentehuis van Pannerden tijdens de Tweede Wereldoorlog

De beschadigingen aan het gemeentehuis heeft ook zijn sporen nagelaten in het archief van de gemeente Pannerden dat zich op het moment van de beschietingen in het pand bevond. Het bevolkingsregister van de periode 1930-1939 is geraakt door een granaatscherf. Hoewel het boekwerk later is gerestaureerd en een nieuwe omslag heeft gekregen, heeft men het gat dat de granaatscherf gemaakt heeft, met opzet bij de restauratie laten zitten.

Gemeentehuis van Pannerden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bronnen

  • Dr. G.B. Janssen, Oorlog over het Gelders Eiland (Aalten 1995) 200, 229-230
  • Bevolkingsregister Pannerden, 1930-1939