Burgemeester Cremers (Pannerden)

Gellius Cremers is niet lang burgemeester van Pannerden geweest, maar heeft in zijn tien jaar als burgemeester wel een zeer roerige periode meegemaakt met de economische depressie, de oorlog, evacuatie en bevrijding. G.L.G.M. Cremers werd op 3 juli 1937 geïnstalleerd als burgemeester van Pannerden. Hij zou niet bekend staan om zijn grote daden of als een man die alles over had voor zijn carrière maar juist als een burgemeester die een grote verantwoordelijkheid voelde voor zijn gemeenschap en die op een praktische manier zijn plicht als burgemeester zo goed mogelijk vervulde ondanks de moeilijke omstandigheden.

Vanaf augustus 1941 zou de gemeenteraad van Pannerden niet meer bijeen komen; de burgemeester zou de gemeente zelfstandig moeten besturen. De laatste maanden van de oorlogstijd (van september 1944 tot mei 1945) hield Cremers een dagboek bij van zijn belevenissen waaruit blijkt hoe gespannen de situatie in Pannerden in deze tijd is geweest. Cremers had de taak om de bevolking te evacueren, plunderingen te voorkomen en de situatie in Pannerden zo goed mogelijk onder controle te houden. Hij had daarbij vrijwel geen ondersteuning omdat het ambtenarenapparaat bijna volledig was weggevallen. Tegen het eind van de oorlog werd Cremers ernstig ziek. Pas na de bevrijding is hij genoeg hersteld om de belangen van zijn gemeente te behartigen en wacht hem de taak om de wederopbouw in gang te zetten. In 1947 echter overlijdt hij op 51-jarige leeftijd in Pannerden aan de gevolgen van een longontsteking, een maand na de geboorte van zijn zesde dochter.

Gemeentehuis van Pannerden tijdens de Tweede Wereldoorlog

Bronnen

  • G.B. Janssen, Burgemeester in crisis- en oorlogstijd. G.L.G.M. Cremers (1896-1947), burgemeester van Pannerden van 1937 tot 1947 (Zevenaar, 1997)