Burgemeester Bruns

De gemeente Herwen en Aerdt werd van 1924 tot 1942 bestuurd door burgemeester W.J.A.M. Bruns. Willem Bruns was bij de gemeente reeds bekend omdat hij werkzaam was geweest als gemeentesecretaris.

Vanaf november 1940 was burgemeester Bruns regelmatig afwezig door ziekte. Na een langdurige ziekte overlijdt Willem Bruns in het ziekenhuis in Arnhem op 12 april 1942. Hij zou worden opgevolgd door de N.S.B.-er J.C. Hesselink.

Burgemeester Bruns zou zich sterk inzetten voor de aanleg van een vaste brug over de Oude Rijn bij Herwen. De brug moest het Gelders Eiland en de Liemers verbinden, ook tijdens hoogwater. De aanleg van de brug zou niet zonder problemen verlopen. In december 1937 werd begonnen met de werkzaamheden. De afwerking liep echter vertraging op, eerst door financiƫle problemen bij de gemeente Zevenaar en daarna door het begin van de Tweede Wereldoorlog. De brug was reeds in 1939 afgewerkt maar tussen de brug en de toegangswegen gaapten nog afgronden. Pas in februari 1940 werd de brug officieel geopend. Helaas werd de brug een maand later opgeblazen en zou het een jaar duren voor de brug weer in gebruik kon worden genomen. Tijdens de bevrijding werd de brug opnieuw vernield. Tot 1958 bestond de oeververbinding vervolgens uit een tijdelijke baileybrug tot in november 1958 de nieuwe brug geopend kon worden die de naam Burgemeester Brunsbrug kreeg, na Willem Bruns die zich had ingezet voor het tot stand komen van de allereerste oeververbinding.

Bronnen

  • G.B. Janssen, Oorlog over het Gelders Eiland (Zevenaar, 1995)
Burgemeester Bruns

Burgemeester W.J.A.M. Bruns

Burgemeester Bruns

Burgemeester W.J.A.M. Bruns (links) en secretaris H.P.E. Mulder (rechts), fotocollectie Herwen en Aerdt