Afvalberging De Zweekhorst

In januari 1993 gingen de aanlegwerkzaamheden voor de afvalberging aan de Doesburgseweg van start. In een opmerkelijke korte periode van zeven maanden was het werk afgerond en werd De Zweekhorst op 2 augustus 1993 in gebruik genomen. De bedrijfsvoering berustte bij AVIRA, de dienst afvalverwerking van de Regio Arnhem. De afvalberging vormde een nieuwe tak naast de afvalverbranding te Duiven en de compostering van groente-, fruit- en tuinafval.

De afvalberging De Zweekhorst beslaat een totale oppervlakte van 25 hectare. Zeventien daarvan zijn bestemd voor de berging van afval. De overige acht hectare zijn met name in gebruik voor de noodzakelijke centrale voorzieningen, zoals het kantoor, de weegbrug, de garage, de wasplaats, de waterzuivering, de infrastructuur en de groenvoorziening. De inrichting van De Zweekhorst voldoet aan de nieuwste en strengste eisen die in de Nederlandse wetgeving aan een afvalstortplaats worden gesteld. Belangrijke punten die daarin naar voren komen zijn onder andere de bodembescherming en de controle.

De Zweekhorst heeft een bergingscapaciteit van 1,7 miljoen kubieke meter. Uitgaande van een leverantie van honderdduizend kubieke meter afval per jaar, werd bij de aanleg in 1993 ervan uitgegaan dat deze afvalberging daarmee zeventien jaar in bedrijf zou kunnen zijn. In 2014 is de stortplaats nog steeds in gebruik. Door de sterke toename van recycling van afvalstoffen is de aanvoer van afval namelijk aanzienlijk afgenomen.

Afvalberging De Zweekhorst

Bronnen

  • Regio Arnhem, Samenwerkingsverband van gemeenten, Avira dienst afvalverwerking (Arnhem, 1993)
  • Vastgesteld projectbesluit Afvalverwerking Zweekhorst, gemeente Zevenaar 04-08-2010
  • Documentatiecollectie Zevenaar