Huis Vredenburg

Huis Vredenburg dateert van voor 1440. In dat jaar wordt het huis door vererving bezit van Arndt van der Hoeven. Na diverse wisselingen van eigenaar wordt het goed in 1680 overgedragen aan de Arnhemse Weeshuizen die het goed in gebruik neemt als pachtboerderij.

Het gebouw dat momenteel wordt aangeduid als huis Vredenburg en gelegen is aan de Klapstraat 112, is naar alle waarschijnlijkheid een bijgebouw van het oorspronkelijke huis. Wanneer dit huis is afgebroken, is onbekend. Er zijn nog enkele tekeningen bekend uit de achttiende eeuw die een hoog huis laten zien met Gelderse gevels, een omgrachtte tuin en een boomgaard.

In de jaren tachtig is huis Vredenburg aangekocht door de gemeente Westervoort. Het gebouw is grondig gerenoveerd en wordt door gebruikt door de Historische Kring Westervoort voor vergaderingen, lezingen en als archiefruimte. Ook is het huis beschikbaar als trouwlocaties en vinden er tentoonstellingen en concerten plaats.

Bronnen

  • J. Vredenburg (eindred.), Kastelen in Gelderland (Utrecht, 2013) 487
  • http://www.hkwestervoort.nl/ d.d. 22-07-2014
  • Henk Zwaagstra, Vredenburg. Van luchtkasteeltje tot kasteeltje, in: Bij de Tijd, 6e jaargang, september 1898 nummer 3, p. 26-28