Huis Hamerden

Huis Hamerden is een rijksmonument gelegen aan de Hamersestraat 53 in Westervoort, de doorgaande weg van Zevenaar naar Arnhem. De eerste vermelding van Huis Hamerden dateert uit 1434 toen het huis werd beleend door de heerlijkheid Lathum aan Henrick van Brienen. Het huis is in de loop der eeuwen in bezit geweest van vele verschillende partijen. In de 15e en 16e was het eigendom van de familie Van Wittenhorst. In 1583 kreeg Roelof van Wittenhorst toestemming van graaf Willem IV om het goed tot havezathe te verheffen als dank voor zijn diensten aan de graaf in zijn functie van als drost van Huissen. Het bezit van een havezathe bracht privileges met zich mee, bijvoorbeeld vrijstelling van grondbelasting. In de eeuwen daarna was het goed in bezit van diverse particuliere eigenaren en ook nog enige tijd in bezit van de gemeente Arnhem. Momenteel is het in handen van een projectontwikkelaar.

In de vijftiende eeuw maakte huis Hamerden deel uit van het ‘guet ten Westenenge’. Aanvankelijk was dit een aanzienlijk gebied maar hoewel het goed vanaf de zeventiende eeuw in gebruik was als boerderij was het grondgebied toen al danig ingekrompen. In de twintigste eeuw grenst het goed aan een uitbreidingswijk van Westervoort.

Van het oorspronkelijke huis is weinig tot niets overgebleven en het is ook niet bekend hoe het gebouw er aanvankelijk uitgezien heeft. Het gebouw is in de loop der eeuwen regelmatig verbouwd. Het zuidelijke deel van het huidige voorhuis is afkomstig uit de zestiende eeuw en daarmee het oudste gedeelte dat overgebleven is. Op de westgevel zijn muurankers te vinden uit 1684. In 1961 is het huis gerestaureerd en werd het op de lijst van rijksmonumenten geplaatst. De staat van onderhoud is echter al jarenlang dusdanig slecht dat Hamerden in 2013 door De Gelderlander genomineerd werd voor verkiezing tot lelijkste plek van de Liemers.

Huis Hamerden Westervoort

Bronnen