Havezate Lensenburg

Het huis Lensenburg was gelegen in het zuidelijke deel van Westervoort aan de Rijn en dateerde uit de vijftiende eeuw toen het eigendom was van de familie Cloeck. De eerste vermelding van de havezate komt uit 1618. Volgens een omschrijving uit 1639 bestond de havezate uit een huis, hof, rosmolen, kolk (waey) en een boomgaard. Vanaf 1671 werd het goed gebruikt als pachtboerderij.

Helaas zijn er van de havezate Lensenburg of Lensenborch geen restanten meer aanwezig. In de negentiende eeuw is het huis afgebroken, samen met de naastgelegen rosmolen en windmolen. Op de plek waar het gebouw stond, ligt nu boerderij Lenzenburg.

Bronnen

  • J. Vredenburg (eindred.), Kastelen in Gelderland (Utrecht, 2013) 487
  • A. Berntzen, De Havezathe van de Heerlijkheid Westervoort. Emmerik Hamerden Lentsenburg De Pol Vredenburg (Westervoort)
  • P. Compen, De straat waar ik woon…. Verklarend straatnamenboek van Westervoort (Westervoort 2003) 89-90