Havezate Emmerik

Havezate Emmerik of Emmerick lag op de plek waar nu de boerderij aan de Klapstraat 130 is gesitueerd. De oorspronkelijke havezate was een leengoed van het huis Lathum. De naam Emmerik wordt voor het eerst genoemd in 1440 als wordt beschreven dat ene Arndt van der Hoeven bij Emmerik en Vredenburg land in bezit heeft. In mei 1549 wordt het huis zelf genoemd in een leenakte, waarin Gysbert van Bingerden het huis Emmerik en 10 morgen land beleend, maar volgens archeologisch onderzoek dateert de havezate al uit de veertiende of vijftiende eeuw.

Hoe het oorspronkelijke middeleeuwse huis eruit gezien heeft, is onbekend. Volgens Anton Berntzen werd de havezate omgeven door een gracht met een palissaden omheining er omheen. De boerderij werd in 1769 gebouwd en bevat mogelijk nog restanten van de eerdere bebouwing. Tot 1971 is de boerderij in bedrijf geweest.

In 1971 is Emmerik in bezit gekomen van de gemeente Westervoort, die het verhuurde aan kunstenaars van de Stichting tot Leniging van Ateliernood van Kunstenaars (SLAK). De grond was mogelijk nodig voor woningbouw. Dit plan is echter niet doorgegaan en in de jaren tachtig heeft de gemeente het huis verkocht aan particulieren. Het huidige pand wordt momenteel gebruikt als woonhuis en is een rijksmonument.

Havezate Emmerik

Bronnen

  • J. Vredenburg (eindred.), Kastelen in Gelderland (Utrecht, 2013) 487
  • A. Berntzen, De Havezathe van de Heerlijkheid Westervoort. Emmerik Hamerden Lentsenburg De Pol Vredenburg (Westervoort)
  • P. Compen, De straat waar ik woon…. Verklarend straatnamenboek van Westervoort (Westervoort 2003) 86-87