Havezate De Pol

Havezate De Pol lag aan de IJsseldijk. De naam de Pol verwijst waarschijnlijk naar een verhoging in het landschap. Op negentiende-eeuwse kaarten wordt het afgebeeld als een rechthoekig gebouw. Een omschrijving uit 1805 omschrijft het goed als een “huis, schuur en verder getimmer, boomgaarden, bouw- en weilanden, wilgenpas en rijswaarden”. De oudste datering komt uit 1618 maar het huis is waarschijnlijk ouder.

Helaas is het gebouw in 1893 verkocht aan de Maatschappij tot Exploitatie van Staats-Spoorwegen die het in 1899 afbreekt om plaats te maken voor de bouw van de IJsselbrug.

Bronnen

  • J. Vredenburg (eindred.), Kastelen in Gelderland (Utrecht, 2013) 487
  • A. Berntzen, De Havezathe van de Heerlijkheid Westervoort. Emmerik Hamerden Lentsenburg De Pol Vredenburg (Westervoort)
  • P. Compen, De straat waar ik woon…. Verklarend straatnamenboek van Westervoort (Westervoort 2003) 87-88