Gemeentewapen en gemeentevlag van de gemeente Westervoort

Wapen

Op 23 september 1818 werd aan de gemeente Westervoort een wapen toegekend door de Hoge Raad van Adel. Het wapen herinnert aan de voormalige eigenaren van de Heerlijkheid Westervoort, namelijk de Heren van Berg en de stad Arnhem. De kleuren zilver en zwart herinneren aan Bergh; de dubbele adelaar en het blauw verwijzen naar de stad Arnhem.

Het wapen is een schild dat in vier gelijke delen is verdeeld; de delen linksboven en rechtsonder hebben de kleur zilver en de delen rechtsboven en linksonder hebben de kleur sabel (zwart). In het midden is een kleiner schild afgebeeld van lazuur (blauw). Op dit schild staat een dubbele zilveren arend afgebeeld met gouden poten en snavels.

gemeentewapen westervoort

 

Vlag

In september 1976 werd een gemeentevlag door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. De vlag is in vier vlakken opgedeeld die de kleuren zwart en wit hebben. Over deze vlakken staat een witte vluchtdriehoek met langs de boven- en onderzijde een gegolfde rand van blauw (binnenkant)  en geel (buitenkant).

De kleuren van de vlag zijn ontleend aan het gemeentewapen. De indeling in vier blokken is afkomstig van het gemeentewapen. De golvende blauwe baan staat voor de ligging van de gemeente in de hoek van Rijn en IJssel. Het geel staat voor de rivierdijken. De kleuren geel en blauw zijn tevens een verwijzing naar het wapen van de stad Arnhem. Ook verwijst de vlag naar de verklaring van de naam Westervoort; Westerheuvel. Traditioneel wordt een heuvel in vlaggen afgebeeld door een driehoek. Men kan de driehoek in de vlag dus zien als een symbolische schets van een heuvel (Westervoort) omgeven door dijken en water.

gemeentevlag westervoort

Bronnen

  • Gemeentewapens, Jaarboek Achterhoek en Liemers 1982 , 135-13
  • Gemeentegids Westervoort 2004
  • Archief gemeente Westervoort 1936-1983, inv. nr. 698