Het gemeentehuis van Westervoort

Zoals zoveel kleinere gemeenten had ook Westervoort in het begin van de negentiende eeuw geen eigen gemeentehuis. De ruimte die nodig was voor het bestuur van de gemeente, werd door de burgemeester in zijn woning beschikbaar gesteld. Dit veranderde in 1863 toen de burgemeester C.W. graaf van Limburg Stierum geen geschikte woning kon vinden in Westervoort en in Arnhem bleef wonen. Om toch ruimte te hebben voor de secretarie werden enkele lokalen gehuurd aan de Dorpstraat.

In 1865 kwam het plan op tafel om een gemeentehuis te bouwen. Het afgekeurde schoolgebouw aan de Dorpstraat 76 zou omgebouwd kunnen worden tot raadhuis. Uiteindelijk werd echter besloten het schoolgebouw af te breken en een nieuw pand te bouwen. De kosten bedroegen ƒ 1.801,-. Het gemeentehuis werd officieel geopend op 1 mei 1866 en heeft bijna 60 jaar dienst gedaan.

Na de Eerste Wereldoorlog was de ruimte in het gemeentehuis niet meer toereikend en werd besloten om een nieuw gemeentehuis te bouwen op de plek waar de brugweg de doorgaande weg naar het veer ontmoette. In 1924 werd begonnen aan het plan van de architect J.H. Hogenkamp. De bouw werd uitgevoerd door de plaatselijke aannemer Gerrit te Witt. Reeds in 1925 kon het nieuwe raadhuis geopend worden. In het oude gemeentehuis aan de Dorpstraat kwam de kruidenierswinkel van dhr. Versteeg. Later werd het pand bewoond door dhr. Van Oord, die er een winkel in rookartikelen opende.

In 1974 was de gemeente Westervoort volop bezig met het bestemmingsplan voor het centrum en een noodzakelijke uitbreiding van het gemeentehuis werd in de plannen meegenomen. De Westervoortse architect B. Visser ontwierp een plan om het gemeentehuis te vergroten. De hoofdingang was oorspronkelijk aan de doorgaande weg maar werd verplaatst naar het Dorpsplein. Hierdoor kreeg het gemeentehuis een duidelijke plaats in het centrum van het dorp. De verbouwing startte op 8 september 1975 en bij de viering van het 1250-jarig bestaan van de plaatsnaam Westervoort in 1976 was het gemeentehuis zo goed als voltooid.

Al enige jaren na de opening van het vernieuwde gemeentehuis werd duidelijk dat een uitbreiding van de ruimte noodzakelijk zou zijn. Omdat Westervoort aangewezen was als groeikern nam de bevolking in een snel tempo toe wat directe gevolgen had voor het ambtelijk apparaat. Het aantal medewerkers voor de aanwijzing als groeikern bedroeg ongeveer 50; rond 2001 was dit aantal gegroeid tot ongeveer 100. Opnieuw mocht architect B. Visser aan de slag om het gemeentehuis drastisch aan te passen en te vergroten. De bouw van het gemeentehuis in 1974 had ƒ700.000,- gekost; voor de verbouwing in 1988 zou de gemeente het aanzienlijke bedrag van ƒ2.381.000,- kwijt zijn. Het vernieuwde raadhuis werd op 16 maart 1988 officieel geopend door prins Claus. Alle gemeentelijke diensten en de politie waren nu in één gebouw ondergebracht.

Gemeentehuis van Westervoort

Bronnen

  • T. de Roos, J. de Roos, Gemeentehuizen in Gelderland. Van Aalten tot Zutphen (Millingen aan de Rijn, 1995) 30-33
  • Westervoort zoals het was… (Westervoort, 1981)
  • Westervoort een dorp in beweging. Een terugblik op de groeikerntaak van 1981-1988 en de periode van. J.A. F. van Osch als burgemeester van Westervoort, 1981-2001 (Westervoort, 2001)