A.J. De Theije

René Joannes De Theije werd in 1904 onderwijzer aan de openbare lagere school in Westervoort, gelegen aan de Kerkstraat. In 1912 werd hij schoolhoofd en dat bleef hij tot eind 1945. In 1921 werd de openbare school overgedragen aan het kerkbestuur die de school omvormde tot de katholieke jongensschool St. Werenfridus; het voltallige personeel bleef echter gewoon in dienst.

Naast zijn werk als onderwijzer hield De Theije zich actief bezig met het sociale leven in Westervoort. In 1928 resulteerde dat in de oprichting van de Stichting Klein Bezit. De stichting had tot doel om de minder draagkrachtige inwoners van de gemeente de mogelijkheid te geven om een eigen huis te bouwen. De inzet van de stichting leidde onder andere tot de bouw van woningen aan de Vredenburgstraat, het Slag, St. Werenfriduslaan en St. Willibrorduslaan. De Theije vervulde de rol van penningmeester en secretaris. De voorzitter was (oud-) burgermeester A.H.C. Vos de Wael. Later is de naam van de stichting verandert in Eigen Heim, maar tot op de dag van vandaag is de stichting actief om het welzijn van de inwoners van Westervoort te bevorderen op sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied.

A.J. De Theije Westervoort

Bronnen

  • Westervoort zoals het was…, uitgave van de Historische kring Westervoort (Westervoort, 1981)
  • De Liemers. Gedenkboek Dr. J.H. van Heek (Didam, 1953) 288-193
  • http://www.eigen-heim.nl/
  • H. Lamers, In de schoolbanken. Scholen en onderwijs in Westervoort in de twintigste eeuw (Westervoort, 1982)