Instituut Geubbels

Tussen 1892 en 1944 was in het gebouw aan de Rijksweg 56 het Instituut Geubbels gevestigd. Het instituut was een katholieke kostschool voor jongens dat onder leiding stond van de onderwijzer Petrus Matthias Geubbels (1848 – 1937).

Geubbels was in 1876 naar Duiven gekomen als hoofdonderwijzer van de openbare lagere school. Bij zijn aanstelling was de school in slechte staat en te klein voor het aantal leerlingen, maar mede door de inspanningen van Geubbels werd in 1882 een modern nieuw schoolgebouw geopend. Naast zijn werk als onderwijzer had hij jongens uit welgestelde gezinnen in de kost. De jongens volgden de lessen aan de openbare school maar kregen in de avonduren extra lessen van meester Geubbels.

Omdat het aantal aanmeldingen voor inwoning bij Geubbels toenam en zijn huidige woning te klein werd voor zijn gezin en de kostgangers, besloot hij in 1892 zijn baan als onderwijzer op te geven en een eigen kostschool te beginnen in de voormalige woning van burgemeester Libourel aan de Rijksweg. Voortaan kregen de kostgangers apart onderwijs aan de zelfstandige kostschool die bekend zou komen te staan als Instituut Geubbels. De leerlingen waren afkomstig uit de betere katholieke kringen; in de jaren twintig moest ƒ1650,- per jaar betaald worden per leerling. De lessen werden gegeven door meester Geubbels, zogenaamde secondanten en leraren van buitenaf. In 1921 nam Adrianus Geubbels de leiding van het Instituut over van zijn vader. Door de moeilijke omstandigheden in de oorlog werd het Instituut Geubbels in 1944 opgeheven.

Instituut Geubbels Duiven

Bronnen

  • M.P.J. Biermans-van Dongen, W.F.W.M. van Heugten, Instituut Geubbels. Een jongenskostschool te Duiven 1892-1944 (Duiven, 1997)
  • A. Wolfsen, In Duiven naar school… Het onderwijsverleden van de dorpen Duiven, Groessen en Loo (Duiven, 1982)