Huis de Beerenclaauw

Huis de Beerenclauw ligt naast kasteel Rijswijk en aan de zuidzijde van de spoorlijn Arnhem-Zevenaar (huidige adres Beerenclaauwstraat 8 in Groessen). De eerste vermelding van het huis dateert van een grondtransactie uit 1391, hoewel het huis waarschijnlijk al voor die tijd bestaan zal hebben. De naam wordt ook wel geschreven als Baerenklauw, Beerenclauw of Berenklau.

De eerste bekende eigenaar is Godert Cloeck (15e eeuw). Het huis blijft in deze familie tot het in 1725 verkocht wordt aan de Kleefse douaneambtenaar Von Leeuwen. In de eeuwen daarna verandert het huis nog regelmatig van eigenaar tot in 1978 Van Bethraij het koopt; momenteel is het eigendom van zijn zoon Albertus Johannes Gerardus.

Van het middeleeuwse kasteel zijn geen afbeeldingen bewaard gebleven. In de achttiende eeuw wordt het afgebeeld als een huis zonder toren met bijgebouw binnen een rechthoekige gracht. In 1898 werd het gebouw omgebouwd tot boerderij; een jaar later stortte deze boerderij in. Op de kelders van het oude gebouw werd het huidige huis gebouwd met een gekanteelde vierkante toren. Het huis is beschermd als rijksmonument.

Huis Beerenclaauw

Bronnen

  • J. Vredenburg (eindred.), Kastelen in Gelderland (Utrecht, 2013) 213-214
  • J. Harenberg, De kastelen van Graafschap en Liemers (Zutphen, 1969) nr. 56