Huis Angeroyen

Angeroyen was een nederzetting in de buurt van het huidige Loo, waarschijnlijk bij de huidige Waai van Boerboom. De naam betekent weiden bij Angeren. Door veranderingen in de loop van de Rijn is het gebied dat voorheen in de buurt van Angeren lag, bij de Liemers komen te liggen.

Er is een vermelding bekend van een hof en havezate in Angeroyen uit 1405 toen het in bezit zou zijn van Arndt van Weylre en Johan van Heussen. Waarschijnlijk is het huis verdwenen door de dijkdoorbraak op 2 december 1770.

Bronnen

  • J. Vredenburg (eindred.), Kastelen in Gelderland (Utrecht, 2013) 221