Groeikern Duiven

Net als de gemeente Westervoort werd Duiven in 1981 door het Rijk aangewezen als groeikern. De toenmalige minister Beelaerts van Blokland gaf de gemeenten de volgende opdracht; “ Mede op grond van de positieve uitspraken van de gemeenteraden wijs ik de gemeenten Duiven en Westervoort gezamenlijk aan als groeikern, met een totale taakstelling van minstens 10.000 woningen in de periode 1981-1995, waarvan minstens 6.000 in de gemeente Duiven in de periode 1986-1995.”

Een paar jaar later werd het aantal woningen dat gebouwd zou moeten worden in Duiven verlaagd naar 4.200. De nieuwe wijken verrezen in het gebied Duiven-west, Duiven-Zuid en Lommerweide. Het bouwen van huizen voor de groeikerntaak werd afgerond in 1994. De bevolking van Duiven was door de nieuwbouw verdubbeld; van 11.731 inwoners in 1985 tot 22.395 inwoners in 1994.

Naast huizen moesten er ook voorzieningen aangelegd worden voor de nieuwe stroom mensen. De infrastructuur werd aangepast door de aanleg van een rondweg aan de noordzijde van Duiven en een eigen aansluiting op de snelweg A12. Nieuwe scholen werden gebouwd. Door de opening van het winkelcentrum De Elshof en de Elshof Passage kwam er een breed en gevarieerd aanbod van winkels in het centrum. De bedrijventerreinen Nieuwgraaf en ’t Holland zorgden voor een groei van de werkgelegenheid.

Groeikern Duiven

Bronnen