Gemeentewapen en gemeentevlag van de gemeente Duiven

Wapen

Op 10 september 1923 werd aan de gemeente een eigen wapen verleend. Het wapenschild heeft een zilveren kleur, waarop twee blauwe duiven staan. In de linkerbovenhoek staat een zogenaamd vrijkwartier van rood. In dit vrijkwartier staat een gouden karbonkel. Een karbonkel staat in de heraldiek voor een kruis met acht armen, waarvan de acht armen (roden genoemd) eindigen in een Franse lelie. Het midden van de karbonkel wordt in het wapen bedekt door een hartschildje van zilver.

De keus voor de twee duiven in het wapenschild is gezien de naam van de plaats natuurlijk duidelijk. Het karbonkel is een verwijzing naar het wapen van het hertogdom Kleef. Tot 1816 maakte de plaats Duiven hier deel van uit en de karbonkel in het gemeentewapen is een mooie verwijzing naar de historie van de gemeente.

wapen duiven

De vlag van de gemeente is vastgesteld op 19 oktober 1954. De kleuren van het wapen zijn terug te vinden in de vlag. De beschrijving van de vlag is als volgt;

Vlag

“Een vlag van twee gelijke horizontale banen (van boven naar beneden) wit-blauw met in de linkerbovenhoek van de witte baan aan de stok- of broekzijde een rechthoek, waarvan de lengte en hoogte een derde gedeelte bedragen van de lengte en de hoogte van de gehele vlag en waarin twee gelijke horizontale banen (van boven naar benden) geel-rood. “

vlag duiven

Bronnen