Jhr. W. de Vaynes van Brakell

Willem de Vaynes van Brakell werd in 1809 benoemd als commandant van de stad en vesting Doesburg. Samen met zijn gezin kwam hij in Doesburg wonen. Al snel maakte hij zich in de stad geliefd door het uitdelen van aalmoezen, het organiseren van feesten en door het bieden van hulp tijdens de watersnood die kort na zijn komst in Doesburg plaatsvond.

In 1813 werd zijn rustige leven in Doesburg echter verstoord. De Franse bezetters waren op 19 november door de kozakken verdreven. Door een slechte verdediging wisten de Fransen echter de stad te heroveren op 23 november. De indringers trekken met veel geweld en plunderingen de stad binnen. De Vaynes weet door kordaat optreden de Franse gewelddadigheden een halt toe te roepen en Doesburg voor erger te behoeden.

Willem de Vaynes van Brakell Doesburg

Bronnen

  • W. de Vaynes van Brakell, Gedenkschrift voor mijne nakomelingen (Arnhem, 1872) 68-70, 76-83
  • C.A. de Bruin e.a., De vesting Doesborgh. Van landweer tot vestingwal (Doesburg, 1974)