De familie Ver Huell

De familie Ver Huell heeft vele bekende personen voortgebracht. De eerste Ver Huell die begin negentiende eeuw in Doesburg kwam wonen, was Everhard Alexander. Hij was aanvankelijk magistraat van Doesburg en vanaf 1810 burgemeester. Zijn zoon Maurits (Quirijn Maurits Rudolph) werd marineofficier naar het voorbeeld van zijn beroemde oom Carel Hendrik Ver Huell die bekend werd als vlootvoogd, admiraal en politicus. Maurits zou niet alleen naam maken door zijn werk bij de marine maar ook als schrijver en tekenaar van natuurhistorische onderwerpen.

De zoon van Maurits zou de bekendste Ver Huell worden. Alexander Willem Maurits Verhuell werd in 1822 geboren in de Gasthuisstraat in Doesburg. Zijn moeder was de dochter van commandant Willem de Vaynes van Brakell. Alexander kreeg grote bekendheid door het tekenen van prenten, humoristische schetsen en karikaturen. Uit zijn grote vermogen heeft hij regelmatig schenkingen gedaan. De gemeente Doesburg ontving na zijn overlijden een legaat van ƒ77.000 voor de aanleg van een vaste oeververbinding of spoorwegaansluiting. In 1897 werd Alexander naast zijn vader begraven op de Algemene Begraafplaats in Doesburg.

Ver Huell Doesburg

Bronnen

  • Q.M.R. Ver Huell, Levensherinneringen 1787-1812 (Westervoort, 1996)
  • J. Verboets, Alexander Ver Huell 1822-1897. Een levensbeschrijving (Zutphen, 1992)
  • Doesburg, klein historisch vademecum (Doesburg, 2007)