Stadsrechten van Doesburg

In het archief van Doesburg bevindt zich een oorkonde uit 1237 waarin Otto II, graaf van Gelre en Zutphen rechten verleent aan het oppidum (versterkte plaats) Doseburg. De inwoners worden hierin vrijgesteld van tolgeld en er worden rechten verleend met betrekking tot de rechtspraak. Hoewel in deze oorkonde niet expliciet stadsrechten aan Doesburg worden verleend, wordt 1237 in het algemeen toch aangehouden als het jaar vanaf wanneer Doesburg zich een stad mocht noemen. Het recht op het houden van een jaarmarkt zou al eerder verleend zijn door graaf Gerhard III, de vader van Otto II. Deze oorkonde is echter niet bewaard gebleven. Wel is een oorkonde uit 1312 bewaard gebleven waarin graaf Reinald I de vrijheden van Doesburg opnieuw verleend en uitbreid. In deze oorkonde is sprake van twee jaarmarkten en wordt een weekmarkt ingesteld.

De verlening van de stadsrechten werd 700 jaar later in 1937 vijf dagen lang groots gevierd met historische en allegorische optochten, kermis en verschillende feesten. Ook het 750-jarig bestaan van de stadsrechten is in 1987 uitgebreid gevierd.

Stadsrechten Doesburg

Bronnen

  • A.J. van de Ven, Inventaris van het oud-archief der gemeente Doesburg (Doesburg, 1950) 1e deel, 7-9
  • Vertaling inventaris nr. 373 (oorkonde stadsrechten van 1237) uit: Inventaris Doesburg 750 jaar stad 1237-1987, doos III, nr. 24