Onafhankelijkheidsmonument Doesburg

In 1913 werd in Nederland gevierd dat het land 100 jaar geleden in 1813 onafhankelijk was geworden. Op 30 en 31 augustus en 1 september organiseerde de vereniging Doesburg en Oranje allerlei festiviteiten.

Het belangrijkste onderdeel van het feest was de onthulling van een monument ter herinnering aan het eeuwfeest van de onafhankelijkheid, door de vereniging Doesburg en Oranje aangeboden aan de gemeente. Het geld voor het Onafhankelijkheidsmonument was bijeengebracht door giften van de inwoners van Doesburg. Het monument, een drinkfontein bekroond met een gaslantaarn ontworpen door H.C. Bloemendaal, werd op de hoek van de Markt en de Kerkstraat geplaatst. Het monument bevatte een inscriptie met de woorden “Ter nagedachtenis aan het Eeuwfeest van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1913 van Doesburg’s ingezetenen”.

In 1948 werd de lantaarn vervangen door een elektrische klok en een tiental jaren later werd het monument afgebroken. De onderdelen werden opgeslagen op de stadswerf. Pas in 1979 werd het herplaatst in het Kloostertuin plantsoen.

In 2012 kreeg het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg het verzoek van de Doesburgse burgemeester om zoveel mogelijk informatie over het Onafhankelijkheidsmonument te verzamelen omdat er plannen waren om het monument in ere te herstellen op de oorspronkelijke locatie. Door middel van foto’s, krantenartikelen en gegevens uit het gemeentearchief kon een goed beeld gevormd worden van de geschiedenis en het oorspronkelijke uiterlijk van het monument. Het monument is in 2013 gerestaureerd en teruggeplaatst op de Markt.

Onafhankelijkheidsmonument Doesburg

Bronnen

  • Fotocollectie Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg, Foto doos F1-65 (4767)
  • Documentatiecollectie Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg nr. 157
  • J.W. Petersen, Met vlag en wimpel. Een herinneringsalbum gewijd aan driekwart eeuw “Doesburg en Oranje” 1910-1985, (Doesburg, 1985)
  • Secretariearchief Doesburg, inv nr 133-4, Objectdossier oorlogsmonument 1813-1913