Markten in Doesburg

Tegenwoordig wordt in het centrum van Doesburg twee keer per week een markt gehouden. Op woensdagochtend is er een warenmarkt; op zaterdag een voedingsmarkt. Beide markten vinden plaats op het plein bij de Grote of Martinikerk. Deze markten komen voort uit een eeuwenlange traditie.

Naast de wekelijkse markten voor waren en voedingsmiddelen werd er vroeger elk voor- en najaar een grote markt georganiseerd. Deze waren speciaal bedoeld voor de handel in vee. De halfjaarlijkse markten werden druk bezocht. Er vonden premiekeuringen plaats voor verschillende soorten vee en er werd druk gehandeld. Naast de veehandel stonden er op de markt verschillende standwerkers en liedjeszangers. Er werden loterijen gehouden en vaak werd de markt afgesloten door een feestavond met muziek en dans. Helaas zijn deze grote veemarkten uit Doesburg verdwenen door de centralisatie van de veemarkten.

Naast veemarkten werden er af en toe nog andere speciale markten gehouden, zoals bloemenmarkten en automarkten. De eerste automarkt in Doesburg (en in Oost-Gelderland) werd op initiatief van de gemeente gehouden op 7 april 1949. Zo’n 60 auto’s werden die dag verhandeld. Deze automarkt was echter geen lang leven beschoren omdat de markt een slechte naam kreeg vanwege handel in slecht materiaal.

Markten Doesburg

Bronnen