Liemers Verleden Archieven Inleiding Burgerlijke Stand

Inleiding Burgerlijke Stand

De indexen op de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de aangesloten gemeenten zijn gemaakt met behulp van de tienjarige tafels die zich meestal achter in de registers bevinden. Deze tafels zijn gemaakt op de datum dat er aangifte gedaan werd en dat hoeft dus niet op de feitelijke geboorte- of overlijdensdag geweest te zijn. (Voor de huwelijken geldt dit dus niet, hier is de dag van aangifte ook de daadwerkelijke huwelijksdag.)

De indexen zijn dan ook bedoeld als een snelle toegang tot de gegevens. U kunt met de gevonden gegevens naar het archief, waar de registers zich bevinden, om de desbetreffende akten te raadplegen. Voor de gemeenten Didam en Wehl kunt u ook gebruik maken van de microfiches die zich in de openbare bibliotheek aldaar bevinden.
U zult er rekening mee moeten houden dat de indexen in sommige gevallen (bijv. Angerlo) verder gaan dan de termijnen die wettelijk vastliggen voor te raadplegen registers. Data die na 1906 (voor geboorten), 1931 (voor huwelijken) en 1956 (voor overlijden) vallen, zijn een handreiking naar de onderzoeker. U kunt dan mogelijk ontbrekende gegevens aanvullen. U zult echter de bedoelde akten onder geen enkele voorwaarde mogen inzien. De Archiefwet en het Burgerlijk Wetboek staan dit niet toe.

Let op: achternamen met voorvoegsels d' of 't (bijv. Ancona, d' en Haaff, van 't) zijn in de index opgenomen in de vorm van de en het (dus bijv. Ancona, de en Haaff, van het). Bij het zoeken kunt u overigens het beste geen voorvoegsels invoeren.

Onlangs werden scans van de overlijdensakten van de voormalige gemeente Didam uit 1938 en 1948-1950, de overlijdensakten van de voormalige gemeente Pannerden uit 1899,  1900 en 1936, de overlijdensakten van de voormalige gemeente Angerlo 1941-1949, de overlijdensakten van Westervoort 1933-1940 en de overlijdensakten uit 1923-1950 en geboorteakten uit 1812 en 1813 van de voormalige gemeente Wehl aan de namen van de online index gekoppeld. U kunt deze thuis opvragen door op het zwarte fototoestel achter de naam te klikken. De scan is in PDF formaat en met Adobe Reader te bekijken en kan gratis geprint worden!!! Met enige regelmaat zullen er nieuwe scans aan de namen gekoppeld worden. Een grijs fototoestel wil zeggen dat de desbetreffende akte nog niet beschikbaar is. Andere akten zullen t.z.t. volgen.
Het spreekt voor zich dat de akten als extra service door het streekarchivariaat aan stamboomonderzoekers worden aangeboden. U kunt met behulp van de gescande akten voor het eerst  thuis onderzoek doen en uw stamboom verfraaien met de scans van de originele akten. Het gebruik hiervan is gratis, uiteraard stellen wij bij publicatie in een familieboek etc. het zeer op prijs indien u de bron noemt. Het is echter aan particulieren, instellingen, verenigingen, stichtingen etc. niet toegestaan de aangeboden akten integraal over te nemen en er een collectie mee aan te leggen voor eigen gebruik of voor onderzoek door derden.

Naar het overzicht van de aanwezige bestanden

Naar de index van de Burgerlijke Stand

Terug naar de vorige pagina