Liemers Verleden Archieven

Inleiding

Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de (voormalige) gemeenten Angerlo, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Klik op een plaats op de onderstaande kaart voor meer informatie over de archieven in die plaats.

Om de bezoekers van onze archieven en onze website in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn we enige jaren geleden enkele grote projecten gestart. Sommige zijn inmiddels afgerond. Zo zijn alle registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters verfilmd. De registers van de Burgerlijke Stand zijn allen digitaal toegankelijk gemaakt en kunt u al op deze site vinden. Aan het maken van digitale toegangen op de bevolkingsregisters wordt nog gewerkt. Angerlo en Didam zijn inmiddels klaar en zijn al via deze site te raadplegen. Wehl en Westervoort zijn ingevoerd en ook al voor een klein deel via deze site raadpleegbaar. De controle van de overige boeken is nog niet afgerond. Zodra echter een deel klaar is, wordt dat toegevoegd. Pannerden, Doesburg, Herwen en Aerdt, Duiven en Zevenaar zijn nagenoeg ingevoerd. Als de controle en het oplossen van de soms vele vraagtekens zijn afgerond, zullen ook deze bestanden hier raadpleegbaar zijn. We hopen aan het eind van 2011 de meeste gemeenten online te hebben.
De microfiches van alle aangesloten gemeenten zijn, evenals de indexen, in Doesburg te raadplegen. In de nabije toekomst zullen ook alle gezinsbladen er ter inzage liggen. Getracht zal worden deze ook digitaal toegankelijk te maken.
Het ambitieus gestarte project om raadpleeglokaties in de openbare bibliotheken in te stellen is september 2009 gestopt. De belangstelling nam al snel af, sneller dan verwacht en gehoopt. Ook is het project deels achterhaald door internet. Door bovenstaande projecten komen akten en indexen thuis m.b.v. de computer bereikbaar.

Deze pagina is op 28 september 2009 bijgewerkt.

Terug naar de vorige pagina