Liemers Verleden Archeologie Wehl Romeinse tijd

Romeinse tijd

Kaartbeeld: Steentijd | Bronstijd | IJzertijd | Romeinse tijd | Middeleeuwen | Moderne tijd

In Wehl is op meerdere plaatsen materiaal uit de Romeinse tijd gevonden. In het centrum van Wehl werd in een bouwput ( nr. 1) materiaal in diverse verkleuringen aangetroffen. Helaas was er niet voldoende tijd om het een en ander nader te onderzoeken of goed vast te leggen. Een paar honderd meter naar het oosten ( nr. 2) werd in eveneens in een bouwput, naast veel slakken en aardewerk uit de vroege en volle Middeleeuwen, ook een laat-Romeinse rand van een pot gevonden. Aan de westkant van het dorp Wehl ( nr. 3), kon voor en tijdens het bouwrijp maken van het bestemmingsplan Hessenveld, een nederzetting met bijbehorend grafveld uit de derde en vierde eeuw na Christus worden blootgelegd.